6 Nisan 2017 Perşembe

6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

SGK Genelgesi 2017/16 6824 Sayılı Kanun GSS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 63665751-100-E. 1891946 Tarih: 04/04/2017

Konu : 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

GENELGE 2017/16

1- Genel Açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesi gereği 1/1/2012 tarihinden itibaren Kanun kapsamında sigortalı olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayan yerleşim yeri ülkemizde bulunan Türk vatandaşları, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5510 sayılı Kanunun 60, 61, 80, 81 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ve Kanuna eklenen geçici 73 üncü madde ile genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, Kanuna eklenen ek 13 üncü madde ile ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet etmeyen Türk soylu aile fertlerinin ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri kapsamında ülkemizde çalışma izni muafiyeti bulunan Türk soylu yabancıların genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 60 ve 61 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği alanların, 1/1/2018 tarihinden itibaren Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayıldığı ve ödeneğin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilecekleri düzenlenmiştir.

Devamı linkte PDF olarak sunulmuştur.

 

Hiç yorum yok: