26 Şubat 2017 Pazar

İşçiler, size imzalatılan belgeler tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez

İşçiler, size imzalatılan belgeler tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez


Çok sayıda çalışandan gelen “Tüm haklarımı aldım şeklinde imzaladığımız  belgeler  tazminat ve diğer haklarımızı  mahkemede almamıza  engel olur mu?

Bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken yada çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir.

İşçilerde ibranameden dolayı haklarına aramaktan vazgeçmektedir.

Hemen cevaplayayım belirtilen belgeler ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını kapatmamaktadır.  Yargıtay bir çok kararında da bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğine karar vermektedir.  Yeter ki işçi bilinçli bir şekilde haklarını aramasını bilsin…

İbranamedeki irade fesadı hallerinin,  Borçlar Kanunu’ nunda öngörülen 1 yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir. Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez. 

Diğer yandan matbu ibranameler de geçerli kabul edilmemektedir. İşveren gerçekten işçinin tüm haklarını vermişse bu noktada geçerli bir ibraname düzenlemesi hayati öneme sahiptir.

Zira İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol almakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmaz.

 

İSA KARAKAŞ, isakarakas.com

 

Hiç yorum yok: