21 Eylül 2016 Çarşamba

İbranameler nasıl düzenlenmeli?

İbranameler Nasıl Düzenlenmeli?

Bir çok işverenimiz işten ayrılan çalışana ibraname imzalatır.

Uygulamada bu ibranamelerde maalesef çeşitli eksikliklerle
karşılaşılmaktadır.

İbranameler, Türk Borçlar Kanununa göre (Madde: 420) eksiksiz olarak
aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak
hükümsüzdür.

- İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,

- İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az 1
aylık sürenin geçmiş bulunması, (en çok hata yapılan durum)

- İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,

- Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması
şarttır.

Hiç yorum yok: