30 Haziran 2016 Perşembe

Zor duruma düşen işveren çalışanlarının ücretini nasıl ödetebilir

Zor duruma düşen işveren çalışanlarının ücretini nasıl ödetebilir


Hiçbir iş adamı zor duruma düşmeyi elbette istemez ancak talihsizlikler, konjektürel gelişmeler, kötü yönetimler,  Dünya genelinde, Ülke genelinde oluşan ekonomik krizler neticesinde maalesef zor duruma düşüldüğü görülmekte. Ücret Garanti Fonu esası itibariyle,  işverenin zor duruma düşmesi halini gözeterek ortaya çıkmış bir uygulamadır.  

Ücret Garanti Fonu Nedir?

Ücret Garanti Fonu, 4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanunu kapsamında kurulan, ödeme güçlüğüne düşen İŞVERENLERİN çalışanlarına yapacak olduğu TEMEL ÜCRET ödemelerinin bir kısmını garanti altına alan sistemdir. Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşmaktadır.  Fondan yararlanmak için gerekli koşullar gerekiyor.

İşverenler Açısından Faydalanma Şartları

Ücret Garanti Fonundan faydalanabilmek için öncelikle İşverenin;  İflasını erteleme kararı, İflas Kararı, konkordato, aciz vesikası alması gerekiyor
. ( İşveren İflasını ,  İflas erteleme kararını ve konkordato ilanını şirketin merkezinin bağlı bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemelerinden, aciz vesikasını  icra dairelerinden  alabiliyorlar.)

Çalışanlar Açısından Faydalanma Şartları  

 a) İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması,

 b) Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşmaması, (2016 yılı için 356,85 Türk Lirası)

c) İşsizlik sigortasına prim ödenmiş/ödemiş olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan İşçilerin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları ücret garanti fonundan karşılanıyor.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılır?

Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın, İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya  İcra ve İflas Kanunu gereğince alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununu  uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu gerepğince iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu  uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Türkiye İş Kurumu birimine başvurması gerekir.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

Ücret Garanti   Fonu Sosyal Güvenlik Kurumuna yatan  işsizlik sigortası primi gelirlerinden finanse edilmektedir.

Emekli olarak çalışanlar da işsizlik primi ödemedikleri için Ücret Garanti Fonundan faydalanamıyorlar.

Fondan sadece TEMEL ücretlerin ödemesi yapılıyor. Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık izin ücreti gibi ücretlerin  ödemesi yapılmamaktadır. Ödenen ücretler net ücret olmakla birlikte herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Ödemeler işçinin banka hesabına veya PTT hesabına yapılmaktadır.   

Zor duruma düşen işverenin İflas erteleme kararı alması ile Ücret Garanti Fonundan faydalanan ve son üç aylık ödenmeyen maaşlarını alan çalışanlar, aynı işverenin İflasın ertelenmesi dönemi sonunda Mahkemece İflasına karar verilmesi halinde fondan bir kez daha yararlanabiliyorlar.(İflasın Ertelenmesi kararı genellikle bir yıllık süre için verilmekte)  

İşçi alacak belgesinin doldurulmasını esnasında, zor duruma düşme tarihinden öneki son üç aylık ödenmeyen ücretlerin geriye doğru yazılması gerekiyor. 15.05.2016 da zor duruma düşen bir işletme için doldurulacak işçi alacak belgesi 15.02.2016 tarihi olmalı. Ancak böyle kıst dönemler için, İşkur tarafından yapılan ödemeler de sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşkur kıst dönem olarak girilen ayları, tam ay gibi değerlendirebilmekte ve ödemeler eksik yapılabilmektedir. Kanun geriye dönük üç ay dediği için toplamda 90 gün ödeme yapılmalıdır.     

Ücret alacağının Fondan ödenmesi halinde; aciz vesikası alınmasında işverene ve icra  dairesine, konkordato ilanında konkordato komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masasına, iflasın ertelenmesinde kayyıma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilmektedir.

Netice itibariyle hiçbir işverenin zor duruma düşmesini istememekle birlikte, zor durum halinde Ücret Garanti Fonu müessesesine başvurulması, hem çalışanların hem de çalıştıranların mağduriyetini bir nebze de olsa hafifletilebilir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com Tarih: 03.06.2016

 

Hiç yorum yok: