3 Haziran 2016 Cuma

Alttaki tabloda 4857 sayılı kanuna göre verilmesi gereken ücretli izinler bulunmaktadır

Alttaki tabloda 4857 sayılı kanuna göre verilmesi gereken ücretli izinler bulunmaktadır.

4857 SAYILI KANUNA GÖRE ÜCRETLİ İZİNLER

     İZİNLER

           ŞARTLARI

                                        SÜRE

Yıllık Ücretli İzin

4857/53

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması halinde

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Doğum İzni

4857/74

Kadın işçinin hamileliğin 32. Haftasında çalışmaya devam etmesi halinde

Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta izin verilir. Çoğul gebelikte doğum öncesi 10 hafta olur. Doktor raporu ile işçinin 37. Haftaya çalışması veya erken doğum yapması halinde bakiye izin doğum sonrasına aktarılır.

Yarım Günlük Doğum İzni

4857/74

Analık izninin bitiminden sonra kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde

1. doğumda 60 gün, 2. Doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğumda bu süreler 30 gün uzar, engelli doğum olması halinde ise bu süreler 360 gün olarak uygulanır. Bu fıkradaki hükümlerden yararlanılan süre içinde süt izni uygulanmaz. Çalışılmayan Yarım günün ücreti İş-Kur tarafından ödenir.

Evlenme İzni

4857/EK-2

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi hâlinde

                 3 gün (takvim) ücretli izin verilir

Babalık İzni

4857/EK-2

İşçiye; eşinin doğum yapması hâlinde

                  5 gün (takvim) ücretli izin verilir

Ölüm İzni

4857/EK-2

İşçiye; ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde

                  3 gün (takvim) ücretli izin verilir.

Engelli Çocuk Tedavisi İzni

4857/EK-2

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde,

  Bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar    ücretli izin verilir.

Periyodik Kontrol İzni
4857/74

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için

                   1 gün ücretli izin verilir

Süt İzni

4857/74

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için

                Günde toplam 1.5 saat süt izni verilir.

Yeni iş arama izni

4857/27

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için

İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.

Evlat Edinme İzni

4857/74

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene

Çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılacaktır.

 

Hiç yorum yok: