25 Nisan 2016 Pazartesi

İşten Ayrılan Çalışana İmzalatılan 'İbranameler' Nasıl Olmalı

Bir çok işverenimiz işten ayrılan çalışana ibraname imzalatır. Uygulamada bu ibranamelerde maalesef çeşitli eksikliklerle karşılaşılmaktadır.

İbranameler, Türk Borçlar Kanununa göre (Madde: 420) eksiksiz olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

 

- İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması.

- İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az 1 aylık sürenin geçmiş bulunması ki en çok hata yapılan durum.

- İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi.

- Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır.

 

Hiç yorum yok: