4 Şubat 2016 Perşembe

Emzirme izni

Emzirme izni

Anne sütünün bebekler için en ideal ve vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu tüm otoriterlerce tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle, dünya genelinde tüm hükümetler ve kanun koyucular, bebeğin bu gereksiniminin karşılaması için, bebek ile annenin sağlıklı gelişimini sağlayacak yasal düzenlemeler yapmaktadırlar.

Ama bu düzenlemelerin uygulamasında çözümü pek de kolay olmayan bazı nedenlerle sorunlar ortaya çıkmakta ve süt izni amacına uygun olmayan şekillerde kullanılmaktadır.

Yasal dayanak: İlgili yasa maddesi ve yönetmelik

4857 Sayılı İş Kanunu 74. Maddesine göre; “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

16 Ağustos 2013 tarihli 28737 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 13. Maddesi; “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Emzirme izninin ana hatları

·                     Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir

·                     Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer.

·                     Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağın kendisi belirler.

·                     İzin süresi günlük çalışma süresinden sayılır ve yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabına dâhil edilir. (İş Kanunu Madde 55 ve 65)

·                     Kadın işçinin izni nasıl kullanacağını işverene yazılı olarak bildirmesi ve işverenden iznin uygun bulunduğunu gösterir bir ispat belgesi alması gerekir.

·                     İşveren süt izninin kullanılmasını reddedemez, anne de bu hakkından vazgeçemez.

·                     Emziren annelerin doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalışması yasaktır, ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalışmaya zorlanamazlar.

·                     Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Aktif 07 Ekim 2015.

 

Hiç yorum yok: