15 Şubat 2016 Pazartesi

Çalışma Hayatımızda Yeni Esnek Doğum İzinleri

Ekte tam metni bulunan “Gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile iş kanunumuza/hayatımıza aşağıdaki gibi ‘esnek doğum izinleri’ girmiştir

 

Özetle;

 

Madde 21  (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 13’e eklendi)

 

·         Doğumdan sonra (Yasada belirtilen izin süreleri bittikten sonra)çocuk mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına gelene kadar  anne ve babadan biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.  

·         Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak üzere tam zamanlı olarak çalışmaya dönebilir.

·         Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde , çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

·         Bu kapsamda hangi sektör veya işlerde kısmı çalışma yapılacağı çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

 

 

Madde 21 (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 74’e eklendi)

 

 

·         Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.

·         Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hâli izni kullandırılır.

·         Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden sonra çocuğun hayatta olması koşuluyla kadın işçiye ;

1. Doğumda 60 gün,

2. Doğumda 120 gün

3. ve sonraki doğumlarda ise 180 gün, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çoğul gebeliklerde ise bu sürelere 30’ar gün daha ilave edilir.

                        Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

 

Saygılarımızla,

 

Hiç yorum yok: