19 Ağustos 2015 Çarşamba

SGK Duyurusu

İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

12/8/2015 tarihi saat 15:15 ile 13/8/2015 tarihi saat 14.30 arasında (4/a) sigortalıları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin yapıldığı e-sigorta uygulamaları içinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi” ve “Geçici 20. Madde Sandıklarının İştirakçi Giriş ve Ayrılış Bildirgesi” programlarının hizmet dışı kaldığı tespit edilmiştir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince e-sigorta ortamında gönderilmesi zorunlu tutulan bilgi ve belgelerin Kurumun bilgi işlem sistemlerinin hizmet dışı kalması sonucu öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderilmemesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderilmesi durumunda bu yükümlülüklerin Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş olduğu kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. 12/8/2015-13/8/2015 tarihleri arasında işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini sistem arızası nedeniyle veremeyen işverenlerin 20/8/2045 tarihi saat 23.59’a kadar bildirimleri yapmaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. Önemle duyurulur

 

 

Hiç yorum yok: