24 Nisan 2015 Cuma

01 MAYIS 2015 Tarihinden itibaren asgari geçim indirimi hesaplamaları değişti!

01 MAYIS 2015 Tarihinden itibaren asgari geçim indirimi hesaplamaları değişti!

  

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun  32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için  %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, üçüncü çocuk için %10,”  ibaresi eklenmiştir.  Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları  yeniden hazırlanmıştır.

 

Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına; (2015 Yılı İçin 1.201,50 TL)

- Mükellefin kendisi için % 50 si

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 u

- Üçüncü Çocuk İçin % 10 (6645 Sayılı Kanunla eklendi) ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. (1)

- Eşi Çalışmayan 3 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

- Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

- Eşi Çalışan 5 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

- Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.

EŞİ ÇALIŞMAYAN

(01 Mayıs 2015 - 31 Aralık 2015)

 

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ

108,14 TL

108,14 TL

 BİR ÇOCUK

121,65 TL

121,65 TL

 İKİ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 ÜÇ ÇOCUK (Eşi Çalışmayan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 DÖRT ÇOÇUK

162,20 TL

153,19 TL

 BEŞ ÇOCUK

171,21 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

180,23 TL

153,19 TL

  

EŞİ ÇALIŞAN

(01 Mayıs 2015 - 31 Aralık 2015)

 

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR   

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ 

90,11 TL

90,11 TL

 BİR ÇOCUK

103,63 TL

103,63 TL

 İKİ ÇOCUK

117,15 TL

117,15 TL

 ÜÇ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 DÖRT ÇOCUK

144,18 TL

144,18 TL

 BEŞ ÇOCUK (Eşi Çalışan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

162,20 TL

153,19 TL

  

24 Nisan 2015 / Kemal ÖZDEMİR / SMMM

 

Hiç yorum yok: