2 Şubat 2015 Pazartesi

İş güvenliğine uymayan çalışan işten atılabilecek

İş güvenliğine uymayan çalışan işten atılabilecek

İşçilerin çalışma hayatında bir çok sorumlulukları var. Bu sorumlulukların bir kısmıda iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel sorumlulukları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden  sorumlulukları  arasında;

·         İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

·         Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

·         İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

·         Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

·         Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak gibi  konular yer alıyor

09.12.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kamuoyunda ikinci Torba Kanun olarak da adlandırılan  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayan işçilere işten tazminatsız olarak çıkarılma uygulaması getiriyor. Söz konusu düzenlemeye göre işçi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uymadığı zaman işvereni yazılı olarak uyaracak, işçi uyarıya rağmen  sorumluluklarını yerine getirmezse işveren haklı olarak işten çıkarabilecek. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçinin haklı olarak işten çıkarılması durumunda işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiyor.

Örnek: Bir petrol istasyonunda sigara içerek işyerinin güvenliğini tehlikeye düşüren işçi yazılı olarak uyarılacak. İşçi sigara içmeye devam ederse tazminatsız olarak işten çıkarılabilecek.

 

Kaynak: Güneş Gazetesi - Arif Temir - 19.01.2015

Hiç yorum yok: