2 Ocak 2015 Cuma

Kıdem Tazminatının tavanı 3.541,37 TL

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :27998389-010-06-02-[913] 

Konu : Mali ve sosyal haklar

 

GENELGE

 

Buna göre, 1/1/2015-30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere; 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.

 

5- 1/1/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL'dir.

Bu genelgeye göre:

 

KIDEM TAZMİNATI

 

 

 

 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

01/01/2015 - 30/06/2015

 

A

 GÖSTERGE         

1500  

 

B

 EKGÖSTERGE

8000  

 

C

 TABAN AYLIK

1000  

 

D

 KIDEM AYLIĞI

500  

*25 yıllık

E

 KATSAYI

0,079308  

 

F

 TABAN KATSAYI

1,24144  

 

G

 YÜZDE

1  

 

 

 (A+B)*E

753,42600000  

MAAŞ

 

 (A+B)*E *2,0

1.506,85200000  

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 

 (D*E)*G

39,65400000  

KIDEM AYLIK

 

 (C*F)*G

1.241,44000000  

TABAN AYLIK

 

 KIDEM TAZMİNATI

3.541,37  

 

 

Hiç yorum yok: