18 Ağustos 2014 Pazartesi

Çalışmadığı halde usulen gösterilen sigortalılığın sakıncaları

Çalışmadığı halde usulen gösterilen sigortalılığın sakıncaları

Bir işyerinde sigortalı sayılmanın şartları aşağıda belirtilmiştir;

1. Çalışmanın hizmet akdine dayanması,

2. İşverene ait işyerinde fiilen çalışması,

3. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki Sigortalı Sayılanlar kısmında tanımlı olması gerekir.

Bu üç koşulun birlikte olması ile yasal zeminde sigortalılık kavramı oluşmuş sayılmaktadır. Bunun dışındaki sigortalılıklar Kurum tarafından usulen (Sahte) sigortalılık olarak dikkate alınmaktadır.

Sahte sigortalı bildiriminin sonuçları ve yaptırımı; 

1. Denetim sonucunda tespit edilen sahte sigortalı gösterilen hizmetler iptal edilmektedir.

2. SGK tarafından sahte sigortalılığı tespit edilenlerin prim iadeleri yapılmamaktadır.

3. Kurumca yapılan yardımlar geri istenmektedir. (5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi)

4. Kurumca işverenler, sigortalı ve meslek mensupları hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

5. Usulen (Sahte) sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin diğer işyerleri de ayrıca denetlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında usulüne uygun olmayan sigortalılıklarda sigortalı olanların primleri iptal edilerek emeklilikleri gecikmekte, işverenler ise zarar görmektedir. Ayrıca gerçekten ödenmeyen maaşların gider yazılması sebebiyle, maaş bordrosu da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesine göre HAPİS CEZASINA kadar varan ağır cezalar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde usulen sigortalılığın çok ağır sonuçları bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz.

07.08.2014

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi

 

Hiç yorum yok: