19 Şubat 2014 Çarşamba

Tehlike sınıfına itirazlar nasıl yapılacak?

Tehlike sınıfına itirazlar nasıl yapılacak?

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca bazı yükümlülüklerde işyerlerindeki tehlike sınıfları büyük önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları İş Sağlığı ve Güvenliği’ne İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde düzenlenmiştir. Ancak gerek SGK sistemindeki hatalar ve yanlış iş kolu kodlarının verilmiş olması ve gerekse de işverenlerin bu konuda yeterince bilinçli olmaları farklı tehlike sınıflarında tasnif edilmeleri ve bunun sonucunda da mağdur edilmelerine neden olmaktadır.

Özellikle konunun bir çok işveren tarafından tam olarak anlaşılamaması nedeniyle, az tehlikeli sınıfta yer almasına rağmen bakanlık İSG Katip sisteminde tehlikeli yada çok tehlikeli sınıfta görünen işyerlerini büyük para cezaları bekliyor.

Gerek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı ve gerekse de 6331 sayılı ile tehlikeli/çok tehlikeli sınıfta yer alan işverenlere getirilen mesleki eğitim, sağlık ve eğitim gibi diğer yükümlüklerden kaynaklanan çok yüksek idari para cezaları ödenmek zorunda kalınabilecektir.
Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir.
Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden
fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır.

İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca değerlendirilir. Değerlendirme, bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.

Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.

Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.

Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ndeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde ilgili Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.

Kaynak: Dünya Gazetesi - İbrahim Işıklı - 19.02.2014

 

Hiç yorum yok: