1 Şubat 2014 Cumartesi

Sık sorulan sorular

·          Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçiyi işe geri alma yükümlülü

·          Geçici iş sözleşmesinde püf noktalar

·          Anaya ölüm aylığı bağlanması

·          İş hukukunda yeni iş arama izni ve uygulamaları

·          Çalışanların fazla çalışma borcu

·          Sigortasız çalışanların hak arama yolları

·          İşe iade davası sorunları çözülemiyor

·          Çalışma hayatında eşit davranma ilkesi

·          İşveren işçiye ‘’şerefsiz kapıyı kapat arkana bakmadan defol ...

·          Çocuk çalıştırmanın cezası

·          Geçersiz fesihlerde çalışanlara püf noktalar

·          Kadın işçiye ücretsiz doğum izni ve süt izni verilmemesi haklı fesih nedeni midir?

·          Çalışan diğer işçi tarafından dövülürse işveren manevi tazminat öder

·          Sigortasız çalışan işçilerin idari açıdan hak arama yolları

·          Telefon ile konuşmak yasaklanabilir mi?

·          Sigortalılık süresi nedir?

·          Ara dinlenmesi işçiye hangi sürelerde verilmelidir.

·          Ben nasıl yükseleceğim?

·          İşverenin çalışana bilgi verme ve eğitim yükümlülüğü

·          Emekli aylıklarına vergi ve diğer borçlar nedeniyle haciz uygulamasında ...

·          Deneme süresinde işçinin hakları

·          Hamilelik veya doğum nedeniyle işten çıkarılıyorum, haklarım nelerdir?

·          Geçici iş ilişkisinde işçi rızası şart

·          Geniş pencereden ikale sözleşmesi

·          İş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi: istifa

·          İşe giriş bildirgesinin SGK'ya verilmesi

·          İş sözleşmesini haklı nedenle fesihte 6 iş günü kuralı var

·          Emniyet kemerini takmayan şoför işçi işten çıkartılabilir mi?

·          İşe iade davalarında hesaplamalar hangi ücretten yapılacak?

·          Çalışanların maaşlarının banka ile ödenmesi işvereni davalardan kurtarır

·          İşçinin ve işyerinin devri

·          Sosyal Güvenlik mevzuatında mali tatil uygulamasının yeri ve istisnai durumlar

·          İstifa şekillerine göre işçi hakları

·          Performansa dayalı feshin usul ve esasları

·          Hepatit hastalığı sebebiyle iş sözleşmesinin feshi

·          Devamlı işyerlerinde tespit edilen eksik işçilikler için nasıl uzlaşmaya gidileb

·          İstifa eden işçi dava açarak ihbar tazminatı alamaz

·          Hastalık ve Analık Hallerinde Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Esasları

·          Emzirme yardımında iki ilginç olay iki ayrı yaklaşım

·          Kullandırılmayan süt izni paramı alma hakkım var mıdır?

·          Şarta bağlı istifa dilekçesi ve ikale (bozma) sözleşmesi

·          Mutluluğun en az yarısı sizin elinizde

·          Sağlık nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshi

·          3600 günle emeklilik

·          İbranamenin geçerli olabileceği haller

·          İş sözleşmesinin işletme gerekleri ile feshi

·          İşveren açısından haklı nedenlerle fesih

·          İşe İade Davalarında İşçinin İşe Başlatılma(ma)sı Sorunu

·          İstirahat Raporlu Sigortalının Çalışmasının Sonuçları

·          Sigortasız iş kazası geçirme durumunda neler yapılmalıdır?

·          Birden çok yerde SSK’lı çalışmak iyidir

·          Telefonla konuşan işten atılabilir mi?

·          Mavi ve pembe kartlı Türk vatandaşlarının yurtdışı borçlanma hakları ver

·          Hangi işler taşeronlara verilebilir?

·          Ücret Kesme Cezası İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

·          Savunma Alınmadan İş Akdi Feshi Mahkemeden Geri Döner

·          İşveren işçiden senet alabilir mi?

·          Sigorta işlemlerinde geçerli olan doğum tarihi

 

Hiç yorum yok: