14 Ocak 2014 Salı

Fazla mesai izin yazısı için son gün 31 ocak

Fazla mesai izin yazısı için son gün 31 ocak!

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmelik uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, takip eden yıllarda her işçiden her yıl Ocak ayında fazla mesai onay belgesinin alınarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bazı işletmelerin personeliyle yapmış oldukları iş sözleşmesinde fazla çalışma ile ilgili ayrıca bir hüküm olduğundan dolayı fazla çalışma izin yazısının personelden ayrıca alınmadığı görülmüştür.

Oysa Kanun açıktır. Sözleşmeyle bunun belirtilmesi yeterli görülmemektedir. Zira, bu yazının alınmaması halinde her bir personel için 246 TL idari para cezasının olduğunu belirtmek isteriz.

 

FAZLA ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ

 ……………………….. SSK Sicil numarası ile çalışmakta olduğum …………………….. Unvanlı işyerinde, İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil günlerinde) işlerin aksatılmadan yürütülmesi için 01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için muvafakatım olduğunu ve bu çalışmam karşılığında yürürlükte olan İş Kanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve beyan ederim.

                                                                                            Adı Soyadı – İmza

Hiç yorum yok: