28 Ocak 2014 Salı

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NETİCESİNDE BAKANLIĞIMIZCA YABANCI ŞAHSA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ HALİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NETİCESİNDE BAKANLIĞIMIZCA YABANCI ŞAHSA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ HALİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Çalışma izni verilen yabancılara ilişkin bilgiler Bakanlığımızca elektronik ortamda Emniyet makamlarına ve diğer ilgili kurumlara anlık olarak bildirilmektedir. Yurtdışından yapılan başvurularda bu bilgiler ilgili konsolosluğumuzun bilgilendirilmesini teminen ayrıca Dışişleri Bakanlığımıza da iletilmektedir.

 

YURTİÇİ BAŞVURULARDA;

Yabancı şahsın en az 6 ay süreli ikamet izninin bulunması nedeniyle yurtiçinden yapılmış bulunan çalışma izin başvurularında verilen çalışma izinleri;

1. “Çalışma izni çıkmıştır” mesajının size iletildiği tarih itibarıyla yabancı şahsın ikamet izninin sona ermemiş olması durumunda çalışma izin belgesinin adresinize gelmesini beklemeksizin, en geç 30 gün içinde (her halükarda da ikamet izninin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde) il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine başvurarak (Burada çalışma izin belgesinin ibrazı zorunlu değildir) çalışma meşruhatlı ikamet izni alınması gerekmektedir.

2. “Çalışma izni çıkmıştır” mesajının size iletildiği tarih itibarıyla yabancı şahsın ikamet izninin sona ermiş olması halinde yabancı şahsın uyruğunda bulunduğu ülkeye gitmesi, oradaki T.C. temsilciliğimize müracaat ederek çalışma vizesi alması ve Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren de en geç 30 gün içinde çalışacağı il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine başvurarak çalışma meşruhatlı ikamet izni alması zorunludur.

YURTDIŞI BAŞVURULARDA;

Yurtdışından ilgili konsolosluğumuz kanalıyla yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilen yabancılara ilişkin bilgiler Bakanlığımızca elektronik ortamda ilgili konsolosluğumuzun bilgilendirilmesini teminen Dışişleri Bakanlığımıza, ayrıca Emniyet makamlarına ve diğer ilgili kurumlara anlık olarak bildirilmektedir.

Bu durumda, yabancı şahsın çalışma vizesi başvurusunu yapmış olduğu dış temsilciliğimize müracaat ederek çalışma vizesini alması ve yurda giriş tarihinden itibaren de en geç 30 gün içinde çalışacağı il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine başvurarak çalışma meşruhatlı ikamet izni alması zorunludur. Bu işlemlerin belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır.

 

YASAL ZORUNLULUKLAR:

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin derhal (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) yerine getirilmesi zorunlu olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere SGK tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.

b) 4817 sayılı Kanunun 18/b maddesi gereğince; Yabancı çalıştıran işverenler, yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere aynı Kanunun 21. maddesine göre idari para cezası uygulanmaktadır.

c) PTT kanalı ile İadeli/Taahhütlü olarak yabancının çalışacağı adrese gönderilecek olan çalışma izin belgesinin muhafaza edilmesi zorunlu olup, bu belgenin çalışma izni uzatım başvurularında ve izin iptal taleplerinde Bakanlığımıza ibrazı gerekmektedir.

d) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesi hükmü uyarınca tebliğ olunur.

Hiç yorum yok: