12 Aralık 2013 Perşembe

İşi akdi sonlanan CEO işe iade davası açamaz

İşi akdi sonlanan CEO işe iade davası açamaz

Çalıştığım işyerinde CEO olarak görev yapıyordum. İş akdim şirket yönetim kurulu tarafından sonlandırıldı. Davalı olarak ayrıldık. CEO olarak görev yapanların 4857 sayılı İş Kanununa göre işe iade hakları bulunuyor mu? Bu konuda tarafıma bilgi verilmesini istiyorum? CEO

4857 sayılı İş Kanunun 18’inci Maddesi konuya açıklık getirmiştir.Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren,

·         İşçinin yeterliliğinden

·         İşçinin davranışlarından ,

·         İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Maddenin son paragrafına dikkat ettiğimizde sorunuzun cevabını bulacaksınız. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz. Siz CEO olduğunuz için çalıştığınız şirketin en tepesinde olan yönetici konumunda bulunduğunuzdan dolayı sizin işe iade davası açma hakkınız bulunmamaktadır. Bunun dışında işverene karşı diğer davaları açma hakkınız bulunmaktadır. İhbar ,Kıdem Tazminatı ,Yıllık İzin ,Ücret, İkramiye gibi haklarınızı arayabilirsiniz. İşveren ile aranızda yaptığınız sözleşmelere göre verilmeyen ödeneklerinizi isteme hakkınız bulunmaktadır.CEO ise fazla mesai ileri sürerek alacak davası açamazlar.

Kaynak: Alitezel.com Vedat İlki - 06.12.2013

Hiç yorum yok: