30 Aralık 2013 Pazartesi

Doğum öncesi izinli kadın sigortalı işten çıkarılması yada işten ayrılmasında iş göremezlik ödeneği çıkmazı

 

Doğum öncesi izinli kadın sigortalı işten çıkarılması yada işten ayrılmasında iş göremezlik ödeneği çıkmazı 

Konu 5510/15’inci Maddesinde Analık Sigortası Kısmında tanımlaması yapılmıştır.

ANALIK SİGORTASI 

Kanunun 15. maddesinin ikinci fıkrasında, analık hali, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.

Sigortalı Kadın çalışana hamilelik döneminde analık sigortası kapsamından,

·          Doğumdan önce 8 hafta,

·          Sonraki 8 hafta,

·          Çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 8+2=10 haftalık süre ilave edilerek ,

·          Çalışmadığı her gün için geçici iş görmezlik ödeneği ödenir.

 Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; 

·          İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

·          Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

·          Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması gerekmektedir.

 Hangi Statüler Bu Ödeneği Alır 

·          İşçi Kadın4-1(a)

·           4-1(b) statüsünde olup şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri hariçtir.

  Kısa Vadeli Sigorta Kollarında 90 gün Şartı

Analık sigortasından geçici iş görmezlik ödeneği ödenebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir. 

Doğum Öncesi İzinlerin ,Doğum Sonrasına Eklenmesi ,Erken Doğumun Karşılanması 

Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hâlinde doğum öncesinde kullanılmayan sürenin 5 haftaya, çoğul gebelik hâlinde de 7 haftaya kadar olan kısmı sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile doğum sonrasına ilave edilir. 

Erken doğum yapılması halinde ,erken doğumdan dolayı verilmeyen sürelerinde geçici iş göremezliği ödeniyor.

4-1(b) kapsamında analık sigortasından geçici iş görmezlik ödemesinden yararlanacak sigortalının genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. 

Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. 

Doğum Öncesi İzine Ayrılan Kadın Sigortalının İstirahatli Dönemde İşten Ayrılması Yada İşten Çıkarılmasında Geçici İş Göremezlik Alır Mı? 

Kadın sigortalı doğum yapması durumunda çalışmadığı sürelerde aylık gelirinden yoksun kalmaması için geçici iş göremezlik ödenir. 

Toplamda 56+56=112 gün olarak, çoğul gebelikte 70+56=126 gündür. 

Kadın sigortalının doğum önü izne ayrılmasından sonra her hangi bir nedenle sigortalılık niteliğinin sona ermesi durumunda doğum önünden kalan günler ve doğum sonu için ödenmesi gereken günler için geçici iş görmezlik ödeneği ödenmesine devam edilir. 

Örneğin: 

Kadın Sigortalı Türkan doğumuna 8 hafta kala 12.01.2013 tarihinde doğum öncesi izine ayrılmıştır.15.01.2012 tarihinde işten ayrılmıştır 

Kadın sigortalı geçici iş görmezlik ödeneği almasına esas rapordan sonra işten ayrıldığında kendisine doğum önü için 8 hafta doğum sonu için 8 hafta olmak üzere toplam 16  hafta geçici iş görmezlik ödeneği ödenecektir. 

Kısaca sonuç kısmı dediğimiz de; 

İstirahate ayrıldığı tarihte sigortalılık niteliğinin devam ediyor olması gerekmekle birlikte, istirahat raporu aldığı tarihten daha sonra herhangi bir nedenle sigortalılık niteliği sona eren kadın sigortalılara, sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonraki doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş görmezlik ödemeleri ödenmektedir.

Kaynak: Alitezel.com - Vedat İlki - 15.11.2013

 

Hiç yorum yok: