4 Aralık 2013 Çarşamba

Bankalar yönetmeliğe aykırı davrandı cezaya katlanacak

Bankalar yönetmeliğe aykırı davrandı cezaya katlanacak

4857/41’inci Maddesinde Fazla Çalışma maddesi düzenlenmiş ,konuyla ilgili fazla çalışma ve fazla sürelerle ilgili çalışma yönetmeliği de yayınlanmıştır.

·          Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları tanımlıyor.

·          Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade ediyor.

Bankalarda çalışma süreleri  hafta da 5 gün  olduğundan 45 saat olarak düzenlenmiştir.

Günde ara dinlenme saatleri düşülerek net çalışma süresi 9 saattir.

Bu süreler Bankalar gibi kuramsal işyerlerinde iç çalışma yönetmelikleri ile belirlenir.

Çalışanlarda bu sürelere uymak zorundadır.

Son yıllarda bazı banka şubelerinin öğle saatlerinde çalışıyor olması ,ayrıca akşamları mesai bitim saatlerinden sonra belirli sürelerde yapılan çalışmalar ile çalışanlar hak ettikleri fazla mesai ücretlerini alamıyor,bunlar ilgili iş mahkemelerinde açılan davalar  ve İş Kur ve Çalışma Bölge Müdürlüklerine şikayetler artan hızla devam ediyordu.

Bakanlık müfettişleri konu ile ilgili yaptıkları araştırmalarda ,çalışan ifadeleri ile bu sürelerin tespitleri yapıldı.

Bunun sonucunda İdari  anlamına para cezaları kesilmeye başlanmıştır.

Sendikal anlamda toplu iş sözleşmesine tabi olan bankalarda fazla mesai ve fazla süreli çalışmalar sözleşme esaslarına göre düzenlendiği için çalışanlar arasında sıkıntı olmamaktadır.

Ödeme Esasları Nedir?

·          Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının  %50yükseltilmesi suretiyle ödenir.

·          Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenir.

Bankalar açısından bu fazla mesaileri ödemek demek ,personel giderlerini yükseltip banka karlarına olumsuz yansıması olacaktır.

Dolayısıyla çalışanın ücretinin düşük ödenmesi ,diğer bankalar ile rekabet etme ,medya da yayınlanacak reklam maliyetlerini de çalışanların sırtından çıkarmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca fazla mesai ücretlerinin düşük ödenmesi ile birlikte SGK adına tahsilatı yapılacak prim miktarlarının düşük çıkmasına sebep olacaktır.

Sadece bakanlığın fazla çalışma anlamında yaptığı bu denetimin ,geriye dönük veriler dikkate alınarak SGK anlamında tefti ve denetim esasına da davetiye çıkarmaktadır.

Banka Çalışanlarını Yılda 270 saat Kadar Fazla Çalışma Yaptırabilirsiniz

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270  saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Ücret Vermezse Serbest Zamanda İzin Verir

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine;

·          Fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı,

·          Fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15  dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

·          İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

·          İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

Fazla Çalışma Onayı Gerekir

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

İstisna;

Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

Özlük Dosya da Saklanma Esası Var

·          İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır.

·          İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir.

·          Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

Bankaların Canı İPC Yandı

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

237

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.293

 

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.(Anayasa Madde:18)

Banka çalışanları hak ettikleri fazla mesai ücreti ödenmeden angarya çalışmaya zorlanmıştır.

Bunun sonucunda İPC uygulanmıştır.

Çalışan Personeline fazla mesai ve diğer haklarını ödeyen banka yetkililerini de kutlamak isterim.

4857 sayılı Kanunun hükümlerine göre  hareket eden ,bu maliyetleri üstlenen bankalar olduğunu da unutmayalım.

Kaynak: Alitezel.com Vedat İlki - 04.12.2013

Hiç yorum yok: