20 Kasım 2013 Çarşamba

İşten ayrılan kaç gün sağlık hizmetlerinden faydalanabilir

İşten ayrılan kaç gün sağlık hizmetlerinden faydalanabilir?

 

5510 sayılı Kanunun 67'nci maddesine göre, genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on günsüreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde en az 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdiği tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Buna göre, sigortalılığınız sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle hak sahipleriniz ile birlikte hastanede tedavinizi yaptırabilir, eczaneden ilaç alabilirsiniz.

Bununla birlikte işten ayrıldığınız tarihten geriye doğru bir yıl içinde adınıza 90 gün prim ödenmiş ise, sigortalı niteliğiniz sona erdiği tarihten itibaren 90 gün daha hak sahipleriniz ile birlikte sağlık yardımlarından faydalanabilirsiniz.

İşten ayrıldığınız tarihten önce bir yıl içinde adınıza 90 gün prim ödemesi varsa, işten ayrıldıktan sonra (10+90)=100 gün sağlık yardımlarından yararlanabilirsiniz.

100 günlük sürenin bitiminden sonra sigortalı çalışmaya başlayanlar, genel sağlık sigortası primi ödediği takdirde hak sahipleriyle birlikte sağlık yardımlarından faydalanabilirler. Çalışan kişilerin adına 30 gün prim yattığı zaman hak sahipleri ile birlikte sağlık aktivasyonları yapılır ve sağlık yardımlarından yararlanılır.

 

 

Hiç yorum yok: