25 Kasım 2013 Pazartesi

Emekli olup kıdem tazminatı almayan işçi ilerleyen

Emekli olup kıdem tazminatı almayan işçi ilerleyen yıllarda aynı işyerinden istifa ederse kıdem tazminatı hesabı değişebilir

Emekli olup çalışan okurlarımızdan haklı nedenle iş akdi fesih ederek kıdem tazminatı almak isteyenler ,işverenler tarafından engellenmek istenmektedir.

Oysa konu yargıya taşındığında ibrenin emekli çalışandan yana olduğunu görmekteyiz.

 

Özellikle bu işin sıkıntısı genelde o işyerinde çalışan işçinin emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı alması ,sonra tekrar o işyerinde yeniden sözleşme yapması ilerleyen yaşlarından dolayı işçinin haklı nedenle sağlık şartlarını ileri sürerek ayrılmak istemesi halinde emeklilik süresi sonrasına ait Kıdem Tazminatı ödenmek istenmemektedir. Yargıya da taşındığında Kıdem Tazminatında hatalı hesaplamalar yapıldığına tanık olmaktayız.

 

Emekli olduğu zaman kıdem tazminatı ve diğer haklar alınarak sıfırlanmış ise , aynı işçinin tekrar aynı işveren yanında işe alındığında kıdem tazminatı ve diğer hakları yeni dönem dikkate alınarak hesaplanması gerekir. Çoğu zaman da tersi de olmaktadır. Emekli olup Kıdem Tazminatı almayan  işçi , tekrar aynı işyerinde  çalışırken haklı neden ileri sürmeden istifa ederse kıdem tazminatı hesabı farklı oluyor.

 

Yargıtay’ın da içtihatları bu yönde karar veriyor.

 

YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/10297  Karar No. 2013/224

 

Tarihi: 22.01.2013

 

Emeklilik sonrası çalışmanın ayrı bir sözleşme kapsamında çalışma olarak kabul edilmesinin gerekmesi, emeklilik sonrası çalışma haklı nedenle sona erse de emeklilik nedeniyle sona eren sürenin kıdem tazminatının ödenmesinin gerekmesi

 

ÖZET

 

Dosya içeriğine göre davacının 20.07.2006 tarihinden itibaren davalı şirketin inşaat işyerinde çalışmış, 03.06.2009 tarihinde emeklilik nedeni ile davacı işçi tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının emekliliğini takip eden iki aylık süredeki çalışması ayrı bir sözleşme kapsamında çalışma olduğunun kabulü gerekir.  Davacının emeklilik sonrası başlayan ikinci sözleşme davacı tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmiş ise de ilk sözleşme emeklilik nedeni ile sona ermiş olduğundan davacının kıdem tazminatının hesabında sadece ilk sözleşme süresi olan 20.07.2006-03.06.2009 tarihleri arası çalışma dönemi için kıdem tazminatı hesaplanması gerekirken emeklilik sonrası çalışma süresinin de davacının kıdem süresine eklenerek yapılan hesaplamaya itibarla kıdem tazminatının hüküm altına alınması hatalı olmuştur.

 

Çalışanlara tavsiyemiz çalıştığınız döneme ait Kıdem Tazminatlarınızı emekli olduğunuz dönemde almanızdır. İlerleyen yıllarda haklarınızı alma aşamasında problem yaşayabilirsiniz. Emekli olduğunuzda kıdem tazminatını ve diğer haklarınızı ilerleyen yıllarda ödenmesi durumunda, güncel rakamlar üzerinde ödeneceğine dair yazılı bir belge almanız  hak kayıplarınızın önüne geçebilirsiniz. Konusunda uzman kişilerden destek alarak, sözleşme yapmanız gerekmektedir.

 

Kaynak: Alitezel.com - Vedat İlki - 17.09.2013

Hiç yorum yok: