23 Ekim 2013 Çarşamba

Yeni işe giren çalışanın ücretinin vergilendirilmesi

Yeni işe giren çalışanın ücretinin vergilendirilmesi

"Lütfi Bey, yeni kurulmakta olan bir şirketin İnsan Kaynaklarında çalışıyorum. İşe aldığımız personelden eski iş yerine ait vergi matrahını istiyoruz. Buna gerek var mı, bunun doğru uygulaması nasıl? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim."

Sayın okurum, bu eskiden kalma bir alışkanlık. 2006 yılından önce Vergi İadesi uygulaması vardı. Çalışanın tek işverenden vergi iadesi alması için eski ve yeni işverenlerin vergi matrahları, Vergi İdesi için birleştiriliyordu. Fakat bugün vergi iadesi olmadığı için, böyle bir uygulama da yoktur. İnsan Kaynakları aynı uygulamayı yaparsa, çalışanların net maaşları düşer ve çalışanlara haksızlık olur.

İşin doğru uygulaması yeni işverenin bu kişinin taşıdığı Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı ile ilişki kurmaksızın sıfır orandan başlatılması gerekir.

Gelir düzeyi ne olursa olsun, yeni işe başlayan bir kişinin ücretinden gelirine göre %15’ten başlayan oranda, yani tarifede tanımlandığı şekilde vergi kesilmesi gerekiyor.

Örneğin Kısa Dönem Askerlik gibi nedenlerle aynı yıl içinde aynı iş yerinden çıkarak, tekrar aynı iş yerinde işe girmesi durumunda kalan gelir vergisinden devam edilir. Veya emekli olup, tekrar aynı iş yerinde çalışanlar için de mevcut gelir vergisinden devam edilecektir. Bu durumda vergi matrahı sıfırlanmayacaktır...

Bir diğer uygulama da aynı işverene ait başka şubelere nakil esnasında çalışanın ücreti eski vergi matrahından devam edilecektir. Vergi matrahı sıfır olmayacaktır. 160 Seri No.'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, “… Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir” açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni iş yerinde çalışmaya başlayan personelin elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu iş yerinden elde edilen kümülatif ücret matrahının yeni çalışılan iş yerindeki süre içerisinde elde edilen ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla elde edilen ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir. Netice itibariyle yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94 ve 103'üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi Lütfi Köksal - 23.10.2013

Hiç yorum yok: