7 Ekim 2013 Pazartesi

Engellinin işverenden vergi indirimi tahakkuk talebi

Engellinin işverenden vergi indirimi tahakkuk talebi

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesinde engellilerin vergi indiriminden yararlanması hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme gereği indirimden yararlanmaya hak kazanan işçilere işverenlerce vergi indirimi ilkelerine göre, hak ettikleri ücretlerinden vergi indirimi tahakkuku mutlaka yapılmalıdır. Bu tahakkukun yapılmaması yasal değildir. Bu bakımdan daha önceki konuya ilişkin yazılarımda da ele aldığım üzere, vergi indirimi uygulaması işverenlerce mutlaka yapılmalıdır. Bu uygulama yapılmadığı takdirde kamu denetim birimlerinden engellilerce destek talep edilebilecektir. Şikâyet dilekçesi ile ilgili kamu birimlerine başvurulduğu takdirde, bu talepleri hakkında gerekli incelemeler yapılacak ve işverenlere gerekli uyarı yapılacak ve müeyyideler de tatbik edilebilecektir. Öncelikle aşağıda adı geçen okuyucumun da yararlanabilmesi için yasal düzenlemeyi tekrar verelim:

Engellilik indirimi:

GVK.m.31- 'Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Engellilik indirimi;

- Birinci derece engelliler için 2013 yılında 800 TL,

- İkinci derece engelliler için 2013 yılında 400 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 2013 yılında 190 TL'dır.

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.'

Şimdi Akın HAMAN isimli okuyucumun sorusunu birlikte okuyabiliriz: 'Ben, 2013 Mart ayında engelli raporu aldım, hastaneden. Vergi indirimi için benden istenilen evrakları verdim vergi dairesine (işyeri imza sirküsü, çalıştığıma dair belge). 5 ay sonra vergi indirimi başvurum onaylandı. Buraya kadar her şey tamam. Fakat işyerim bu konuyla ilgili pek bilgiye sahip değil sanırım; 3.dereceden engelliyim, yüzde 40 işitme, yani 28,5 TL gibi ek ücret almam gerekirken bu konuda bana ne sözlü ne yazılı bir açıklama yapıyorlar. Peki, ben ne yapmam gerekir, nasıl bir dilekçe ile başvurmam gerekir özellikle şirket muhasebesine?'

Bu sorunun çözümlenebilmesi için okuyucum, öncelikle şirket muhasebesine yukarıdaki maddeden de söz ederek dilekçe vermelidir. Eğer kabul etmezlerse, dilekçenizi doğrudan işverene vermeyi denedikten sonra, Maliye Bakanlığı görevli Vergi Dairesine ve ücretle bağıntısı yönünden inceleme yapılabileceği için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevli hizmet birimine engelli indirimi hakkının ücretinin tahakkukunda uygulanmadığına ilişkin dilekçe verilerek gerekli incelemenin yapılarak yararlanmasının sağlanması istenebilecektir.

Bu dilekçe üzerine gerekli incelemeler yapılarak, 3'üncü dereceden engelliliği gereğince, aylık ücretinin gelir vergisi matrahından 190.-TL indirim yaptırılması ve böylece ödenecek gelir vergisinin de indirilmesin sağlanması mümkün olacaktır.

Şirkette yetkili işveren ya da vekilinin talimatı üzerine, muhasebesinde görev yapan elemanların bu indirimi uygulayacaklarını umut ediyorum. Çünkü bu uygulamanın işverenliğe hiçbir maliyeti olmayacağı gibi, çalışan memnuniyetini sağlama anlamında önemli ve müspet bir adım da atılmış olacaktır.

Ayrıca hemen söyleyelim ki, her birey, bugünkü sağlamlığına güvenmemeli; bir gün kendisinin de engelli olabileceğini aklında tutmalıdır.

Engellilerimize görevimizi mutlaka yapmalıyız. Bu hepimize mutluluk verecektir.

Kaynak: Yeni Şafak-Tahsin Sınav - 07.10.2013

Hiç yorum yok: