7 Ekim 2013 Pazartesi

Doğum öncesi ve sonrası istirahat raporlarında özel hekim raporu artık yeterli

Doğum öncesi ve sonrası istirahat raporlarında özel hekim raporu artık yeterli

Sigortalıların çeşitli sağlık sorunları nedeniyle iş göremezlik hallerinde durumun tevsiki için hekim raporu şart bulunuyor. İstirahat raporu denilen bu raporların SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şart olup SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporların, SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporların ise yine SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli oluyordu.

Uygulama yine bu şekilde sürdürülecek olmakla birlikte 01.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle artık sadece analık ile ilgili raporlarda yani doğum öncesi ve sonrası istirahat hallerinde sözleşmesiz sağlık kuruluşlarınca düzenlenen istirahat raporları için SGK ile anlaşmalı resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimlerinden alınacak onay şartı aranmaksızın sözleşmesiz sağlık kuruluşunun verdiği istirahat raporu doğrudan geçerli sayılacak.

 Şevket Tezel - 07.10.2013

 

Hiç yorum yok: