26 Ağustos 2013 Pazartesi

Sosyal sigorta uygulamalarında son değişiklikler

Sosyal sigorta uygulamalarında son değişiklikler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan sonra sosyal sigorta uygulamalarının en önemli alt düzenlemesi olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren Yönetmelik 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı RG’de yayımlanmış bulunuyor. Birçok maddesi hemen yürürlüğe giren Yönetmeliğin getirdiği değişiklikleri sizin için inceledik ve ortaya koyduk. Bugün son yönetmelik ile sadece bildirge bakımından yapılan değişiklikleri ele alacağız.

Müteahhit İşverenler Dikkat!
Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde olduğu gibi işverenin birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması halinde de her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenmesi gerekecek.

SGDP’de Bildirim Yerine Bildirge
Emekli iken hizmet akdine dayalı olarak çalışanların dilerlerse destek primli olarak, dilerlerse de aylıklarını kestirip normal olarak prim ödenmesi mümkün bulunuyor. Sigortalının tercihine bağlı bu hallerde tercih değişikliği talebinde bulunanların bu değişikliğe ilişkin talepleri, artık “Sigorta kolu tercih bildirimi” ile değil sigortalı işe giriş bildirgesi ile yapılacak. Sigortalı işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacak.

İşçinin İşe İadesi Halinde Bildirge Uygulaması
İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılacak.
Yine İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, onuncu günün iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından, 
başlamak üzere ilgili Tebliğde belirtilen süreler (İşyerinin özel nitelikte olması halinde 23 üne, resmi nitelikte olması halinde ise 7’sine kadar) içinde verilecek ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş kabul ediliyordu.
Konuya ilişkin yeni uygulamaya göre ise İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından başlamak üzere başlamak üzere ilgili Tebliğde belirtilen süreler (işyerinin özel nitelikte olması halinde 23 üne, resmi nitelikte olması halinde ise 7’sine kadar ) içinde verilecek ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecek.

Eksik Gün Bildiriminde Uygulama Daralması Var
30 ve üzerinde sigortalının özel sektör işyerlerinde işçilerin çalıştırıldığı aylara ilişkin eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli idi. Değişiklik ile bu işyerlerinden 30 değil 10 ve üzerinde işçi çalıştıranları için eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli sayılacak. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacak. Yani 11-29 işçi arası işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinin de kamu işyerleri gibi eksik gün bildirim formu ile eki belgeleri göndermeleri gerekmeyecek.

Şevket Tezel - 22.08.2013

Hiç yorum yok: