26 Ağustos 2013 Pazartesi

Sigorta priminde 1 eylül değişikliği

 

SİGORTA PRİMİNDE 1 EYLÜL DEĞİŞİKLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı Tüm işyerleri için % 2 olarak uygulanacak

Mevcut uygulama; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81-c maddesinde yer alan düzenleme "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder, şeklindeydi.

SGK PRİM ORANLARI

4/a Kapsamındaki Sigortalılar (İşçiler) İçin Prim Oranı

01.09.2013 Öncesi (01.10.2008′den İtibaren Uygulanan)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası)

-

1 – 6,5

1 – 6,5

 

 

 

Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

TOPLAM

14

19,5 – 25

33,5 – 39

Yeni uygulama; 19.Ocak.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.

 

SGK PRİM ORANLARI

4/a Kapsamındaki Sigortalılar (İşçiler) İçin Prim Oranı

(01.09.2013′den İtibaren)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası)

-

2

2

 

 

 

Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

TOPLAM

14

20,5

34,5

 

Yapılan değişiklik doğrultusunda 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.

Bu düzenleme sonrasında daha önce iş kazası ve meslek hastalığı bakımından Kısa vadeli sigorta kolları prim oranında % 2'nın altında olan işyerlerinde artış söz konusu olurken bu oran iş kazası ve meslek hastalığı bakımından %2 üzerinde olan işyerleri içinde sigorta primlerinde bir azalış söz konusu olacaktır.

Örnek; 01 Eylül 2013 tarihinden önce Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1 olan bir işyerinde aşağıda verilen örnekte olduğu şekli ile işçi başına 10,21 TL'lık bir artış söz konusu olacaktır.

 

Normal İşyerleri İçin

Uygulama Dönemi

31 Ağustos 2013

(%19,5)

1 Eylül 2013

(% 20,5)

Brüt Aylık Asgari Ücreti

1.021,50

1.021,50

İşveren SSP Payı

199,19

209,41

İşveren İşsizlik Sigortası ( % 2 )

20,43

20,43

MALİYET TOPLAMI

1.241,12

1.251,34

5510 Sayılı Yasa Teşviki (%5)

51,07

51,07

SSP TEŞVİKİ TOPLAMI

51,07

51,07

İŞVEREN MALİYET TUTARI

1.190,05

1.200,26

 

 

 

 

6486 Kanun Kapsamında Olan İllerdeki
İşyerleri için

Uygulama Dönemi

31 Ağustos 2013

(%19,5)

1 Eylül 2013

(% 20,5)

Brüt Aylık Asgari Ücreti

1.021,50

1.021,50

İşveren Ssp Payı

199,19

209,41

İşveren İşsizlik Sigortası ( % 2 )

20,43

20,43

MALİYET TOPLAMI

1.241,12

1.251,34

5510 Sayılı Yasa Teşviki (%5)

51,07

51,07

6486 Sayılı Yasa Teşviki (%6)

59,76

62,82

SSP TEŞVİKİ TOPLAMI

110,83275

113,89725

İŞVEREN MALİYET TUTARI

1.130,29

1.137,44

 

26 Ağustos 2013

Mustafa Bahadır ALTAŞ

SM. ali Müşavir

mba444@mynet.com

 

Hiç yorum yok: