29 Temmuz 2013 Pazartesi

İşsizlik fonunda biriken paranın sadece %10'u işsiz kalan sigortalıya ödendi

Ülkemiz genç nüfusuyla her geçen gün büyüyor gelişiyor. Yeni yollar yapılıyor hem de duble yollar,hava alanları,köprüler,evler,plazalar , ihracat rakamlarımız her yıl yükseliyor (bunun yanında ithalatta iki katı yükseliyor) ama o konulara girmiyorum. İMF’ye borcumuz bitti. Hatta IMF’ye borç verecek durumda olduğumuz her geçen gün devlet büyüklerimiz tarafından söyleniliyor. Bence IMF’ye borç verecek kadar ekonomimiz düzeldiyse biz IMF’ye borç vermeyelim de bir miktar vatandaşa verelim. Hatta kendi ödedikleri şu anda devletin kasasında olan hak ettikleri işsizlik maaşlarını hakça verelim. İşsizlik maaşı(sigortası) bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta kolu olup hak edenlere ödenen bir ödenektir. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 64 milyar lirayı geçti. Fon'dan 11 yılda 6 milyar 32 milyon liralık ödeme yapıldı. Fonda 11 yılda toplanan paranın %10’u işsiz kalan sigortalıların bir kısmına ödendi. Bir kısmına ödendi diyorum çünkü işsiz kalan herkes maalesef işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşsizlik sigortasından yararlanmak için son 3 yıl içinde 600 prim günü olan, işten çıkartılan yada zorunlu nedenlerle kendisi işi bırakanlar yararlanabiliyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şansını yakalayan işsizlere de ödeme en az 6 ay en fazla 10 ay ödeniyor. 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödenmektedir. Madem bu kadar işsizlik fonunda fazla paramız var her geçen günde artarak çoğalıyor. İşsizlik sigortasından yararlanmak için aranan kriterler bir miktar esnetilebilir ve işsizlik maaşı bir miktar süre uzatılabilir. Yani işsiz kalan kişiye 6 ay değil de en az 1 yıl iş bulması için işsizlik maaşı verilmelidir. Birde gelelim işsizlik maaşındaki adaletsizliğe Kanunun Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/15 md.) Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. Yani kanun diyor ki; işsizlik fonuna ne kadar prim öderseniz ödeyin asgari ücretin brüt rakamının %80’inden fazla maaş alamazsınız. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle asgari ücretin brüt rakamı 1021,50 TL’dir. Asgari ücretli çalışan işsiz kaldığında 6 ayla 10 ay arasında 408,60 TL işsizlik maaşı alır. Kanun diyor ki uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen ödenektir. Fakat kanunlarımız hayatın gerçeklerinden uzak olabiliyor. Bugünün şartlarında işsiz kalan biri alacağı 408,60 TL işsizlik rakamıyla kirasını dahi ödeyemez. İşsizlik maaşının iyileştirilmesi zorunludur. Asgari ücretin üstünde çalışan bir sigortalıda işsiz kaldığında örneğin 3000 TL maaş alan bir sigortalının brüt maaşı 4187 TL’dir. Bu kişide brüt maaşının %40’ı olan 1.674,80 alması gerektiğini düşünüyor fakat alamaz,

Asgari ücretin %80’i olan 817,20 TL’nin üzerinde maaş verilmez. Çalışırken brüt maaşınıza göre sizden işsizlik primi alan sistem, size ödeme yaparken asgari ücreti baz alıyor. Madem öyle prim alırken de asgari ücret baz alınsın. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı olan 64 milyar lira umarım amacı dışında kullanılmaz. Fon'dan 11 yılda 6 milyar 32 milyon liralık ödeme yapıldı. 52 Milyar 400 milyonu geçen ve sürekli artan bu parada amacı doğrultusunda vatandaşın cebine girer.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com / Tarih: 29/07/2013

Özgür Erdursun
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Hiç yorum yok: