7 Mart 2013 Perşembe

Doğum önü ve sonrası raporlu iken işten çıkan anneye geçici iş göremezliği ödenir

Doğum önü ve sonrası raporlu iken işten çıkan anneye geçici iş göremezliği ödenir

Analık sigortasında  yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri ile istirahata  ayrılmış olan kadın işçinin  işinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda hak ettiği ödeneği alıp almayacağı konusunda sıklıkla sorulara muhatap olmaktayız.

Analık Sigortasından Yararlanma Şartları Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Açıklanmıştır:

Analık sigortasında iki önemli ödemeden söz edilir.

a)Emzirme ödeneği

b)Geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Emzirme ödeneği her sene başında SGK Yönetim Kurulunca belirlenen tutarlar ölçüsünde ödenmektedir.

Emzirme ödeneğinin alınması için  4-1(a ) kapsamındaki sigortalı kadın işçi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalılığı sona eren kişilerin bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması halinde doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün primi bulunmasıyla bu durumdaki  kişilere de emzirme ödeneği ödenir.

Analık sigortası kapsamında  doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede yada çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek  çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Analık sigortasında  geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Sigortalı kadının isteği ve doktor onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hâlinde doğum öncesinde kullanılmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik hâlinde de yedi haftaya kadar olan kısmı sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile doğum sonrasına ilave edilir.

Erken doğum halinde yukarıdaki şartlar gereği kullanılmayan izinler doğum sonrasına aktarılır.

Doğum önü kullanılmayan  doğum sonrasına  aktarılan  doğuma ait izinlerin geçici iş göremezlik ödemeleri de aynı mantıkla doğum sonrasına aktarılır.

Doğum öncesi 56 gün doğum sonrası 56 gün olmak üzere toplamda 112 gün kadın sigortalı iş yerinde yada  başka bir işyerinde çalışmamış olması koşuluyla ödenir.

Çoğul bir gebelik ise 56+14+56=126 gün olarak geçici iş göremezlik ödenecektir.

Kadın sigortalı doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 8 hafta çoğul gebelikte 2 hafta eklenmesi ile geçici iş göremezlikleri hesaplanıyor.

Kadın işçi herhangi bir sebeple sigortalılık niteliğini kaybetmesi durumunda doğum önü ve sonrasına ait olan sürelere ait ödenmesi gereken günler için geçici iş görmezlik ödeneği ödenmesine devam edilir.

Kısacana  özetler isek, istirahate  ayrıldığı tarihte sigortalılık niteliğinin kaybetmemiş,  istirahat raporu aldığı tarihten sonra herhangi bir sebeple  sigortalılık niteliği sona ermiş olan  kadın sigortalı,sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonraki döneme ait olan doğum önü ve doğum sonu geçici iş göremezlik ödemeleri ödenir.

Vedat İlki - 07.03.2013

Kaynak: Alitezel.com

 

Hiç yorum yok: