25 Şubat 2013 Pazartesi

Malul kavramının sosyal güvenlik de yeri

Malul kavramının sosyal güvenlik de yeri... 

Malululluk sigortası ilk defa sigortalı olarak çalışılmaya başlanılan tarihten sonra çalışma gücünü en az %60 oranında yitiren sigortalıların gelir kayıplarını gidermek amacıyla kurulmuş bir sigorta koludur.Bu sigorta koluna ait kanun maddeleri  5510 sayılı Kanunun 25.ve 27.maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Malul olan kişiye malullük aylığı ve sağlık yardımı sunulur. SGK  tarafından yetki verilen sağlık kurullarınca en az %60 rapor verilmezse  malul aylığı ve sağlık yardımı da sağlanmaz. Malulluk devam ettiği sürece aylık ve sağlık yardımı devam eder.Malulluk sigorta kolundan aylık bağlatılması için malullük derecesine göre prim günü ve sigortalılık süresi hesaplanır.Yaşlılık aylığına göre daha az prim günü ve sigortalılık süresi aranır.

Malulluk sigortasında maaş bağlanırken en son hangi kuruma tabii çalışmanız varsa o kurumdan emekli olursunuz.Son yedi yıl hesabı yapılmaz. Biliyorsunuz emekli olacağımız Kurum (Emekli Sandığı-SSK-BAĞKUR) son yedi yıl içinde en fazla hangi kuruma (1262 gün ) prim ödediysek o Kurumdur.

Unutmamamız gereken bir unsurda Malul olarak işe başlamış ama maluluiyet oranımız %60 ın altındaysa sonradan bu oran artmış ve %60 ın üstüne çıkmışsa emeklilik talebinde bulunduğumuzda son yedi yıl şartı geçerlidir.

Malul aylığı alabilmek için en az %60 çalışma gücü kaybı dışında sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresi  ve 1800 gün uzun vadeli sigorta kollarında prim ödemiş olması gerekir. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise 1800 gün prim ödeme günü olması  yeterlidir. Malul aylığı da sigortalının kuruma başvurusu ve işten ayrılmış olması halinde değerlendirilir ve bağlanır.Önce malul şartlarının değerlendirilmesi sağlık raporunun alınması da bir yol olarak değerlendirilebilir.

Malul aylığı için Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin doldurulması varsa daha önce alınan sağlık raporlarının eklenmesi yeterlidir. Bağkur dan malul olarak emeklilik başvurusunda bulunacak sigortalının SGK na prim borcu bulunmamalıdır.

Malul aylığı talebinde bulunurken eksik prim günleri borçlanmalar ile tamamlanabilir.Malul maaşının bağlanmasında en önemli unsur Sağlık Kurullarınca verilecek olan raporun en az %60 oranında olmasıdır.Rapor oranı %60 dan düşük ama çok yakınsa en az 3 ay sonra tekrar malullük başvurusunda bulunulabilir.

SGK sağlık Kurullarınca verilecek olan raporlara itiraz önce SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA  yapılmalıdır. Daha sonra konu yargıya taşınabilir.

Malul aylığı sağlık kurulunca verilen raporun tarihini izleyen ay başından itibaren bağlanır.Sigortalı geçici iş göremezlik ödeneği alıyorsa, bu ödeneğin en son alındığı tarihi takip eden aydan itibaren ödenir.Arada fark varsa bu da sigortalıya ödenir.

Allahım hepimize sağlıkla çalışma , emekli olma fırsatı versin….

Kaynak: alitezel.com - Dilek Ete - 13.02.2013

Hiç yorum yok: