8 Ocak 2013 Salı

SGK Eksik Gün Nedenleri

SGK Eksik Gün Nedenleri

01      İstirahat

03      Disiplin cezası

04      Gözaltına alınma

05      Tutukluluk

06      Kısmi istihdam

07      Puantaj kayıtları

08      Grev

09      Lokavt

10 Genel hayatı etkileyen olaylar

11 Doğal afet

12 Birden fazla

14 Diğer

15 Devamsızlık

16 Fesih tarihinde çalışmamış

17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18 Kısa çalışma ödeneği

19 Ücretsiz Doğum İzni

20 Ücretsiz Yol İzni

21 Diğer Ücretsiz İzin

22 5434 SK. ek 76, GM 192

 

Hiç yorum yok: