28 Aralık 2012 Cuma

Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti 2013 1. Dönem

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.01.2013 - 30.06.2013

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

978,60

 

ASGARİ ÜCRET

839,10

SSK PRİMİ % 14

137,00

 

SSK PRİMİ % 14

117,47

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

9,79

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

8,39

GELİR VERGİSİ %15

51,37

(*)

GELİR VERGİSİ %15

33,59

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

DAMGA VERGİSİ % 06,6

6,46

 

DAMGA VERGİSİ % 06,6

5,54

KESİNTİLER TOPLAMI

204,62

 

KESİNTİLER TOPLAMI

164,99

NET ASGARİ ÜCRET    700.58

773,98

(**)

NET ASGARİ ÜCRET

674,11

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

ASGARİ ÜCRET

978,60

 

ASGARİ ÜCRET

839,10

SSK PRİMİ %14.5 (İşveren Payı)

141,90

(***)

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )

121,67

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

19,57

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,78

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.140,07

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

977,55

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

 

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

978,60

 

ASGARİ ÜCRET

978,60

SSK PRİMİ % 14

137,00

 

SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5

141,90

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

9,79

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

19,57

KESİNTİLER TOPLAMI

146,79

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.140,07

NET ASGARİ ÜCRET

831,81

 

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.

 

Hiç yorum yok: