6 Ekim 2012 Cumartesi

Paylaşımlar devam ediyor...

İşten ayrılanlar kaç gün sağlıktan yararlanabiliyor?

Ev işlerinde çalışan kadınlar kıdem tazminatını hak etmez

Çalışan emeklinin hakkı ölmez

Çalışanın vefatı halinde işverene getirilen yükümlülük

İşe iade davalarında ispat yükümlülüğü işverene aittir.

İşletmelerde mesleki eğitim “stajyer” kavramı nedir?

Bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler tekrar işe alınabi

İşyeri kapanırsa toplu işten çıkarma sayılır mı?

Toplu işten çıkarma yapmak isteyen işveren öncelikle neye dikkat etmelidir?

İşçiye çalışma belgesi verilmesi zorunlumudur?

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeni ile iş akdinin haklı nedenle fesi

Ücreti ödenmeyen bir işçi iş akdini tek taraflı olarak feshedip tazminat alabili

İşveren işçinin çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapabilir mi?

Kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkarılan işçi işe iade davasını kazanır

İşveren iş güvencesi olan bir işçiyi işten çıkarmasındaki usul nedir?

Belirli süreli iş sözleşmeleri hangi hallerde belirsiz süreli iş sözleşmelerine

Belirli süreli iş sözleşmeleri hangi hallerde yapılır?

Yazılı iş sözleşmesi bulunmadığı hallerde işverenin ne yapması gerekir?

İhbar süresini toplu olarak kullanabilir miyim?

Maktu aylık nedir?Hasta ve izinli olsa bile aylığı tam ödenenlerin aldığı geçici

Fazla çalışma, fazla sürelerle çalışmanın unsurları,-Serbest zaman kullanımı -De

Mevsimlik işçilerde iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmayacağı, hangi halde ask

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmam halinde ücretim nasıl ödenir?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmam zorunlu mudur?

Ulusal bayram ve genel tatil günleri hangileridir?

Hafta tatilimde çalışma yapmam halinde ücretim nasıl ödenir?

Hafta içinde raporlu olmam halinde hafta tatili hakkımı kaybeder miyim?

Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışmalıyım. ?

İzin Kurulu işçilerin yıllık izinlerini nasıl düzenler?

İzin Kurulu nedir?

Toplu izin uygulaması nedir?

Yıllık izin sürem için ücret alabilir miyim?

Hastalığım sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kaldığımda, bu durumdan y

Yıllık izne hak kazandığımda onu ne zaman kullanabilirim?

Yıllık iznimi uzakta geçireceğim zaman yol izni kullanabilir miyim?

Hafta tatili günleri yıllık izin süreme dahil midir?

Mevsimlik bir işte çalışıyorum, yıllık izin kullanabilir miyim?

Yıllık izin süreleri ile ilgili belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenlem

Yıllık izin süremi nasıl hesaplayabilirim?

Kadın işçiyi eşiyle aynı gece postasında çalıştırabilir miyim?

 

 

Sayın İlyworld.com Haber Grubu üyemiz,

www.ikyworld.com ve Forum sayfalarında İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında çeşitli konularda yüzlerce makale, genelge, yönetmelik mevcuttur.

 

 

Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir zevki de yoktur...

 

Hiç yorum yok: