18 Ekim 2012 Perşembe

Ölen bekâr sigortalıdan dolayı anne-babaya ölüm aylığı bağlanma prosedürü

Ölen bekâr sigortalıdan dolayı anne-babaya ölüm aylığı bağlanma prosedürü

Soru: 2003 yılında sigortalılığa başlayan bekâr oğlumuzu 1150 SSK günü varken 2012 yılında kaybettik. 57 yaşındaki annesi için müracaat ettik ama beş aydır aylık bağlanmadı. Ben babası olarak 1100 TL SSK emekli aylığı alıyorum. Bunun engeli olur mu? Prosedürü anlatır mısınız?

Cevap: Vefat eden çocuktan dolayı anne babaya aylık bağlanması için bir takım şartlar bulunuyor. İlki oğlunuzun ölüm aylığı şartlarına sahipken vefat etmiş olması ki bu şart oğlunuzda var. 65 yaşından küçük ebeveynler için ikinci şart artan hisse olması ki oğlunuzun eş ve çocuğu olmadığından bu şart da sağlanıyor. Üçüncüsü ise aylık bağlanacak ebeveynin diğer çocuklarından dolayı hak kazandığı aylık ve gelirler hariç aylık ve gelir sahibi olmaması ve asgari ücretin net tutarından daha az geliri olmasıdır. Bu tespit daimi olarak oturduğunuz yerin bağlı bulunduğu il veya ilçe idare kurullarınca alınacak muhtaçlık kararına ilişkin belgenin temini yoluyla yapılmakta, bu belgenin temin edilememesi durumunda da SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları aracılığı ile yapılmaktadır. Ana ve baba arasında evlilik bağının bulunması halinde bu tespit, her ikisinin elde ettiği kazanç ve iratlar toplamının ikiye bölünmesi suretiyle yapılmaktadır. Siz aylık sahibi olduğunuz için oğlunuzdan dolayı aylık alamayacaksınız ancak asgari ücret net tutarından daha az geliri olan annesine %25 oranında aylık bağlanması gerekiyor. Şayet sizin aylık veya benzeri gelirlerinizden dolayı eşinize aylık bağlanmazsa dava açmanızı tavsiye ederim. Zira Yargıtay çocuktan dolayı anne-babaya aylık bağlanması durumlarında eşlerin aile birliği içinde olsalar bile birinin gelirlerinin diğerinin aylık almasına engel olmasına izin vermiyor. Ancak harekete geçmek için yazılı başvurunuzun sonucunu beklemeniz gerekiyor.

Şevket Tezel

Hiç yorum yok: