11 Mayıs 2012 Cuma

Kullandırılmayan Süt İzni Paramı Alma Hakkım Var Mıdır

 

Kullandırılmayan süt izni paramı alma hakkım var mıdır?

Doğum yapan anneler çocuklarını emzirme adına işverenlerinden süt izni alırlar. 

4857/74.Maddesinde Analık ve Süt İzni Olarak Tanımlaması Yapılmıştır. 

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. 

Açıklama yaparsak;

1.)Çocuk 1 yaşından küçük olacak,

2.)Günde toplam 1,5 saat kadar izin verilecek,

3.)İşçinin  kendisi tarafından bu süreleri belirleyecek,

4.)Süt izini olarak kullanılan süreler ücretli olacaktır. 

Uygulamada bakıldığında süt izni kullanım sürelerini irdelediğimizde piyasa kendisine göre koşullar belirlemiştir. 

1.)1,5 saatler toplanıp hafta sonu işe gelmemek,

2.)Ayda 4 gün işe gelmemek,

3.)45 gün yada 50 gün kadar izin almak şekli ile karşılaşabiliyoruz. 

Kanun da uygulama günlük olarak belirtilmiştir. 

Süt izninin yukarıda yazdığımız haftalık,aylık yada toplu  olarak kullandırılması kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. 

Süt izni süresine ait ücret ödemesi yapılır mı? 

Nadiren de olsa bazı işyerleri tarafından kadın işçiye çocuğu 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saatlik süt izni verilmemiş ise bu durum karşısında işçi haklı neden ile beni süt izni sürelerim de çalıştırdınız bunun karşılığında kullanmadığım süt izni sürelerine ait ücretimi verin vermezseniz iş akdimi haklı nedenle fesh ediyorum diyebilir mi? 

Kanun maddesine baktığımızda bu süre ücretlidir. 

Tek farkı kadın sigortalının işyerinden 1,5 saat önceden ayrılacak,çocuğunu evinde emzirmeye gidecek karşılığında o süreler çalışılmış sayılarak kesintisiz parası ödenecektir.

 

Kadın işçi bu hakkı işveren tarafından kullandırılmamış ise bu konuda kanun da emzirme sürelerine ait 1,5 saat kullandırılmayan sürelerin ücreti ayrıca ödenir hükmüne yer verilmediği için bundan dolayı işverenden ücret alacağı gibi bir parasal değer isteme hakkı bulunmamaktadır. 

Yargıtay 9.HD-E:2007/04893-K:2007/13796-T:01.05.2007 bu konuda bir emsal kararını değerlendirebiliriz. 

Davacı bayan işçi doğum yaptığı halde işverence süt izninin kullandırılmadığını ileri sürerek, karşılığı olan ücretlerin ödetilmesi isteğinde bulunmuştur.Mahkemece, verilmeyen süt izin sürelerinin fazla çalışma ücreti gibi zamlı ücret üzerinden hesaplanarak karşılığının davacı işçiye ödenmesi gerektiği belirtilerek isteğin kabulüne karar verilmiştir,Süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.Böyle olunca süt izni süresinin fazla çalışma süresi olarak değerlendirilerek sonuca gidilmesi doğru olmaz.Süt izni ücreti isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde talebin kabulü hatalı olmuştur. 

Süt İzni Kullandırılmaması İPC Gerektirir:

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.250

 İş  Müfettişleri  tarafından  İş Kanunu  88.Maddesi ve Yönetmelik de yazılı olan 14.Maddesine göre uyulmadığından yukarıdaki cezayı uygulayacaktır. 

Değerlendirme: 

4857/74.Maddesinde yapılan düzenlemeyle , kadın işçiler için çocuğun sağlıklı bir beslenme düzeni olması için 1 yaşına gelinceye kadar 1,5 saat kadar ücretli süt izni verilir. 

Bu süreler işverenler tarafından imtina edilmeden işçiye verilmesi gerekir.Bu süreler kullandırılmaması durumunda işçi işvereni Bölge Çalışma Müdürlüklerine şikayet edebilir. 

İşveren ısrarla bu süreleri kullandırmaması durumunda işçi haklı nedenle iş akdini fesh edebilecektir. 

İşveren tarafından süt izni süreleri için işçiye  izin verilmeyerek çalışmış ise , bu süreler için fazla mesai iddiası ile İş Mahkemesinde dava açarak ücret isteme hakkı  bulunmamaktadır. 

4857/74.Maddesinde bu konuda düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Şikayet konusu olunca İPC uygulaması yapılır.

Kaynak: Alitezel.com /  Vedat İlki / 09.05.2012

Hiç yorum yok: