30 Mayıs 2012 Çarşamba

İstifa eden işçi dava açarak ihbar tazminatı alamaz

İstifa eden işçi dava açarak ihbar tazminatı alamaz

İşyeri çalışanlarından biri kendi isteği ile hiç bir mazeret bildirmeden işyerinden ayrılmıştır.
Kendisini işe davet etmemize rağmen ısrarla işe gelmeyeceğini söylerek ,işten kendi isteği ile ayrılmıştır.
Daha sonra işyerini dava ederek başta ihbar tazminatı olmak üzere işçilik alacaklarını istemektedir.
Bununla ilgili işe davet yazıları elimizde mevcuttur.Davayı kazanma şansı var mı?Büro

4857/17.Maddesinde İhbar Tazminatı alma esasları açıklanmıştıır.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir

Sorunuz da çalışanınızı işe davet etmenize rağmen çalışan bu çağrıya uymamış ise,belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışansa artık ihbar önelleri işlemeyecektir.

Bu durumda çalışan işverenden en fazla ödenmeyen ücretleri,fazla mesai,toplu sözleşme farkları ,yıllık izin ücretleri gibi parasal konularda dava açabilir.

İşveren de bunları çalışanı noksansız ödediğinizi ispat ettiğinizde bu davalarda ortadan kalkacaktır.

İhbar önelli için 4857/17.Maddesinde yazılı şartlar oluşmadığı içinde davayı kazanma şansı fazla olmaz.

Bununla ilgili işinize yarayacak güncel yargıtay kararı aşağıda mevcuttur.

Daire: 9. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 24-02-2011
Esas Yıl: 2010
Esas No: 33291
Karar Yıl: 2011
Karar No: 4910


Konu: İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN DAVALI TARAFINDAN FESHEDİLDİĞİ – HİZMET AKTİNİ FESHEDEN DAVALI TARAFIN TAZMİNATA HAK KAZANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI – DAVALI LEHİNE İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN HATALI OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU
Özet:
Mahkemenin de kabul ettiği üzere iş sözleşmesinin davalı tarafından feshedildiği açıkça ortadadır. Davalı karşı dava olarak ihbar tazminatı talep ettiğine göre hizmet aktini fesheden davalı tarafın anılan tazminata hak kazanması mümkün olmadığı halde davalı lehine ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup kararın bu nedenle 3. kez bozulması gerekmiştir.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

Hiç yorum yok: