24 Mayıs 2012 Perşembe

Emzirme yardımında iki ilginç olay iki ayrı yaklaşım

 

Fıkra gibi olsa da emzirme yardımı yapılırken bu olayları size anlatmak ihtiyacı duydum. 

Sigortalı erkek nikahsız yaşadığı eşi ile çocuğun doğmasından önce  nikah kıyılan saatlerin bile önemi var. 

Sigortalı erkek için, sigortalının doğum yapan kadınla medeni kanun hükümlerine göre doğumdan önce evlenmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı erkeklerin eşleriyle evlenme ve çocuklarının doğumlarının aynı günde olması halinde, saat itibariyle evlenme doğumdan önce ise, doğum yardımının yapılması gerekiyor.

Ancak, evlilik akdinin icra edildiği saatin tespitine imkan olmaması halinde, henüz doğum yapmış bir kadının o haliyle evlenmesinin zorluğu nazara alınarak evlenme akdinin doğumdan önce yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Bu itibarla, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin analığı halinde SGK’ca gereken yardımların yapılabilmesi için sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evli olup olmadığı konusunun nüfus cüzdanındaki evlilik kaydından veya evlenme cüzdanından tespit edilmesi gerekiyor.

ÖRNEĞİN:

Sigortalı Mehmet’in sigortalı olmayan eşi Nejla  1.3.2012 tarihinde yapmış olduğu doğum sebebiyle emzirme yardımı alabilmesi için doğumun olduğu tarihten önceki bir yıl içinde, yani 1.3.2011- 29.2.2012 tarihleri arasında sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte kendisi için en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş olması ve doğum yapan kadınla 1.3.2012 tarihinden önce evlenmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı Kadın Nikahsız Yaşar Sevdiği Adamdan Çocuk Sahibi Olursa Resmi Nikah Şartı Aranmadan Emzirme Yardımı Alır.

 5510 sayılı  Kanunun 4-1 (a) ve (b) bendi ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bentleri kapsamındaki kadın sigortalıların, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadın sigortalıların evlenme şartı aranmaksızın

 (Kanunun 16 ncı maddesinde sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe ifadesine yer verildiği dolayısıyla erkek sigortalıya SGK’ca emzirme ödeneğinin ödenmesi için evli olması gerektiği, ancak anılan madde hükmünde kadın sigortalılarımızda böyle bir durum söz konusu olmadığı dikkate alınarak, evlenme şartı aranmamaktadır.)

her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip ÇSGBakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmesi gerekiyor.

Kaynak: Alitezel.com /  Vedat İlki / 23.05.2012

Hiç yorum yok: