5 Mart 2012 Pazartesi

Emekli dilekçesi verenler dikkat!

 

İŞYERLERİNDE halen çalışan ve emeklilik hakkını elde eden işçiler için dikkat çekmek istediğimiz durumlar var.

Emeklilik dilekçesi öncesi yapılacaklar, emeklilik dilekçesi verilince çalışılabilir mi, emekli olunca işçilik hakları ne olur vb. soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız bu yazımızda…

Dilekçe sonrası çalışma

İşten çıkışı yapılan ve emeklilik dilekçesi veren işçi, aynı işyerinde veya başka bir işyerinde çalışabilir. Bu çalışması şüphesiz ki, “emekli” statüsünde olacaktır. Denilebilir ki, emekli dilekçesi verilmiş, ama daha emekli aylığı bağlanmamış ki! Evet, bu durumda bile kişi sanki emekli aylığı bağlanmış gibi işlem görecektir.Zaten bu durumda olan işçinin aynı ya da başka bir işyerine girişi yapılırken, emekliliği hak ettiği dikkate alınarak, destek primine tabi olarak çalışacağı beyan edilerek işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekiyor… SGK, emeklilik dilekçesi veren işçinin işten çıkışının yapılıp yapılmadığını internet üzerinden kontrol ederken, çıkışı ve emeklilik dilekçesi sonrası tekrar işe girişinin yapıldığını gördüğünde, destek primine tabi olacağı bildirimini dikkate alacaktır. Zaten başvuru tarihi itibariyle emekli aylığı hak edileceği için teknik olarak da bir sorun görünmüyor.

Sigorta bildirimlerinde hata bile olsa sorun değil

Bu şekilde emekli dilekçesi veren işçinin sonradan işe girişi yapılarak destek primine tabi yeniden çalışmaya başlaması durumunda sigorta bildirimlerinin normalde “2” belge türü seçilerek internetten SGK’ya verilmesi gerekir. Bunun yerine, unutulduğu için hatalı olarak, eskiden olduğu gibi tüm sigorta kolları primine tabi olacak şekilde “1” belge türü seçilerek bildirimi yapılmış olabilir. Yapılan bu hata bile emeklilik başvurusunu etkilemez. Yapılan hata düzeltilir ve SGK bu yüzden kişinin işten ayrılmamış olduğu sonucunu çıkarmaz.

İşten çıkmış olmak gerekir

Çalışan işçinin emeklilik dilekçesi verebilmesi ya da verdiği dilekçenin SGK’da işleme alınabilmesi için işten çıkmış olması gerekir. Bunun için işyerinde çıkış işlemi yapılmalı, “işten ayrılış bildirgesi” internetten SGK’ya verilmelidir. İşte, bu işlem yapıldıktan sonra işçi, SGK’ya emeklilik dilekçesini vermelidir. Aksi halde, işten çıkış işlemi yapılmadan verilen dilekçe SGK tarafından kabul edilmez.
Emeklilikte işçilik hakları

Emeklilik, işçiye tüm işçilik haklarının ödenmesini gerektirir. Nihayet işçi emeklilik sebebiyle işten ayrılmaktadır. Bu yüzden ihbar tazminatı hariç, kıdem tazminatı, yıllık izin parası, fazla çalışma ve diğer işçilik haklarının da ödenmesi gerekir. İşçinin, emeklilik dilekçesi sonrası aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlaması bu sonucu değiştirmez. Ancak, tarafların anlaşması sonucu, bu hakları sonraki çalışması ile birleştirilmek suretiyle ileride ödenebilir. Bu durumda emeklilik, kıdem süresini son erdirmez. İşçi emeklilik öncesi ve sonrası tüm çalışma süresi üzerinden yıllık izin vb. haklarından yararlandırılır.

 

Hiç yorum yok: