13 Ocak 2012 Cuma

SGK'nın bu üç mektubundan birisi size de gelebilir

 

Dikkat! Bu üç mektuptan biri size gelebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası uygulamasını anlatmak üzere yaklaşık 2 milyon kişiye gönderilmek üzere 3 ayrı mektup hazırladı.

Hürriyet.com.tr’nin henüz gönderilmeden ulaştığı bu mektuplar “Değerli Genel Sağlık Sigortalımız” cümlesiyle başlıyor. SGK Prim Hizmetleri Genel Müdür Vekili Mustafa Kuruca, imzasını taşıyor.

SİGORTASI DA YEŞİL KARTI DA OLMAYANLAR

SGK’nin ilk mektubu hiçbir sosyal güvencesi olmayan, yeşil karta da başvurmayan yaklaşık 1 milyon 700 bin kişiye gidiyor. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası uygulamasının başladığı belirtilerek, “T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile Kurumumuz ve yeşil kart kayıtları dikkate alınarak MERNİS sorgulaması sonucunda, herhangi bir sosyal güvencenizin olmadığı tespit edilmiştir” deniyor.

Genel sağlık sigortası tescilinin yapılması için en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek ‘gelir testi’ yaptırmaları isteniyor. Testin sonucuna göre prim ödemeden sağlık yardımından yararlanabilecekleri vurgulanıyor. Ancak hanedeki gelirin asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin iki katına kadar olması durumunda yüzde 12 oranında ‘sağlık primi’ ödemeleri gerektiği belirtiliyor.

BAŞVURMAYANIN GELİRİ 1800 TL SAYILACAK

Mektupta gelir testi yaptırmamaları durumunda aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının asgari ücretin iki katından fazla olduğu (1.773 TL) varsayılacağı söyleniyor. Tescil işleminin de bu gelir üzerinden yapılacağı vurgulanıyor.

1 AY İÇİNDE BAŞVURUN

Bu sözlerin ardından “Bu nedenle, gelir testi yaptırmak için bu yazının tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde ikamet ettiğiniz il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmanız gerekmektedir. Aynı hanede birden fazla aile yaşaması halinde; ailelerden birine yapılan bildirim hane içerisinde yaşayan tüm ailelere yapılmış sayılacaktır” deniliyor.

Bu mektubun aynı adreste yaşayan 18-20 yaş arasında lise öğrenimi gören veya yükseköğrenim gören 25 yaşından küçük ve evli olmayan çocuklar adına gönderilmesi durumunda anne veya babanın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmasının yeterli olacağı belirtiliyor.

EV İŞLERİNDE VEYA PARTTİME İŞLERDE ÇALIŞANLAR BU MEKTUP SİZE!

SGK, ikinci mektubu ise kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlara gönderiyor. Mektupta, “İşvereninizce verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde 4857 sayılı Kanun gereğince kısmi süreli/çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştığınız tespit edilmiş olup, genel sağlık sigortalılığınız asgari ücret üzerinden hesaplanan prim üzerinden re’sen başlatılmıştır” deniyor.

Genel sağlık sigortası kapsamında ödenmesi gereken prim tutarın belirlenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerektiği vurgulanıyor. Gelir durumuna göre de ödenmesi gereken prim tutarları hakkında bilgi veriliyor.

Gelir testi yaptırılmaması halinde ise gelirlerinin asgari ücretin 2 katından fazla olduğu kabul edilerek yüksek oranlı prim tahsil edileceği vurgulanıyor.

İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEYİN!

Bu bilginin ardından kısmi çalışanlara gelir testi yerine isteğe bağlı sigortalı olmaları öneriliyor. “4857 sayılı Kanun gereğince kısmi süreli/çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmanız nedeniyle eksik sürelerinizi (4/a) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeniz mümkün olup isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeniz halinde ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemenize gerek bulunmamaktadır” deniliyor.

YABANCILAR SGK’YE

Üçüncü mektup ise Türkiye’de 1 yıl ve üzeri süredir ikamet eden ancak ülkelerinde sosyal güvencesi olmayan yabancılara gönderilecek. Mektupta 5510 sayılı yasa gereği 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ülkede yaşayan herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Türkiye’de kesintisiz 1 yıllık ikamet süresini dolduran yabancı ülke vatandaşlarının da başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalılığının bulunmaması nedeniyle ‘tescil’ işlemi yaptırmaları gerektiği vurgulandı.

Mektupta, “T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan kayıtlara göre ülkemizde kesintisiz bir yıldan fazla ikamet ettiğiniz tespit edilmiştir. İlgili bulunduğunuz ülke mevzuat kapsamında sigortalı değilseniz, 1/1/2012 tarihinden itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile ikamet ettiğiniz yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekmektedir” denildi.

BAŞVURMAYANA 886 LİRA CEZA KESİLECEK

Mektupta bu durumda olan yabancıların başvurmamaları halinde, tescil işleminin re’sen yapılacağı ve gelirlerinin brüt asgari ücretin 2 katı üzerinden varsayılarak aylık yüzde 12 prim ödemeleri gerekeceği vurgulandı.

31 Ocak’a kadar başvurulmaması halinde brüt asgari ücret yani 886 TL tutarında idari para cezası kesileceği duyuruldu.

KRONİK HASTALIKLAR KAPSAM DIŞI

Ayrıca Genel sağlık sigortası kapsamına girmeden önce kronik hastalıkları olan yabancı ülke vatandaşlarının bu hastalıklara ilişkin giderlerinin SGK tarafından karşılanmayacağı belirtildi.

 

 

KISMİ ÇALIŞANLAR

 

Sayın;

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

 

5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri 1/1/2012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlarımız için uygulanmaya başlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 4857 sayılı İş Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılardan eksik sürelerini 5510 sayılı Kanunun (4/a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortaya tabi prim ödeyerek tamamlayanlar hariç olmak üzere diğer sigortalıların kalan sürelerini, 1/1/2012 tarihinden itibaren (60/g) bendi kapsamında 30 güne tamamlanması zorunludur.

Söz konusu hüküm gereğince işvereninizce verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde 4857 sayılı Kanun gereğince kısmi süreli/çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştığınız tespit edilmiş olup, genel sağlık sigortalılığınız asgari ücret üzerinden hesaplanan prim üzerinden re’sen başlatılmıştır.

Genel sağlık sigortası kapsamında ödeyeceğiniz primlerin belirlenmesi için ikametinizin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmanız gerekmektedir.

Gelir testi yaptırmanız halinde yapılan gelir testi sonucuna göre prim ödemeden Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalandırılmanız ya da tespit edilen aile içindeki gelirinizin kişi başına düşen aylık tutarı;

· Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarının üçte biri,

· Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarı,

· Asgari ücretin iki katından fazla olması halinde asgari ücretin brüt tutarının iki katı,

üzerinden %12 oranında prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanmanız mümkün olacaktır.

Ödemeniz gereken prim tutarınız, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen değişikliklere göre değişecektir.

Gelir testi yaptırmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek prim tahsilatı yapılacaktır.

4857 sayılı Kanun gereğince kısmi süreli/çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmanız nedeniyle eksik sürelerinizi (4/a) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeniz mümkün olup isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeniz halinde ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemenize gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

   

HİÇBİR SSOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR

 

 

Sayın;

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Değerli genel sağlık sigortalımız,

 

1/1/2012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile Kurumumuz ve yeşil kart kayıtları dikkate alınarak MERNİS sorgulaması sonucunda, herhangi bir sosyal güvencenizin olmadığı tespit edilmiştir.

1/1/2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılığı tesciliniz asgari ücret üzerinden re’sen yapılmış olup 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan tescilinize esas olmak üzere aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının belirlenmesi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir testi işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Gelir testi yaptırmanız halinde yapılan gelir testi sonucuna göre prim ödemeden Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalandırılmanız ya da tespit edilen aile içindeki gelirinizin kişi başına düşen aylık tutarı;

· asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarının üçte biri,

· asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarı,

· asgari ücretin iki katından fazla olması halinde asgari ücretin brüt tutarının iki katı, üzerinden %12 oranında prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanmanız mümkün olacaktır. Ödemeniz gereken prim tutarınız, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen değişikliklere göre değişecektir.

Gelir testi yaptırmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek tescil işleminiz yapılacaktır.

Bu nedenle, gelir testi yaptırmak için bu yazının tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde ikamet ettiğiniz il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmanız gerekmektedir.

Aynı hanede birden fazla aile yaşaması halinde; ailelerden birine yapılan bildirim hane içerisinde yaşayan tüm ailelere yapılmış sayılacaktır.

Diğer taraftan, bu yazının aynı adreste yaşayan eşiniz, 18 yaşından büyük lise öğrenimi gören 20, yükseköğrenim gören 25 yaşından küçük ve evli olmayan çocuklarınız adına gönderilmesi halinde ise aileden eşlerden birinin başvurusu yeterli olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

YABANCI UYRUKLULAR

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI       

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                        

              Sayın;

              …………………………………..

              …………………………………..

              …………………………………..

              …………………………………..

 

 

              1/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girmiş ve ülkemizde ilk defa genel sağlık sigortası uygulaması başlamıştır. Genel sağlık sigortasının uygulanmaya başlaması ile birlikte Kanunun geçici 12 nci maddesinde geçiş süresi öngörülmüştür.

              Geçiş süresinin sona erdiği 1/1/2012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar, 5510 sayılı Kanun gereği Kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

              Bunun yanı sıra ülkemizde devamlı olarak ikamet eden yabancı ülke vatandaşları da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalılığının bulunmaması ve Türkiye’de kesintisiz bir yıllık ikamet süresini doldurması halinde, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında tescil edilecektir.

              T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan kayıtlara göre ülkemizde kesintisiz bir yıldan fazla ikamet ettiğiniz tespit edilmiştir. İlgili bulunduğunuz ülke mevzuat kapsamında sigortalı değilseniz, 1/1/2012 tarihinden itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile ikamet ettiğiniz yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekmektedir.

              Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kurumumuza başvurmanız halinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek ve asgari ücretin brüt tutarının iki katı üzerinden %12 oranında prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanmanız mümkün olacaktır. Ayrıca asgari ücrette meydana gelen değişikliklere göre de ödemeniz gereken prim tutarınız değişecektir.

              1/1/2012 tarihinden itibaren süresi içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kurumumuza müracaat etmemeniz halinde 61 inci maddenin beşinci fıkrası gereği tarafınıza Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.

              Genel sağlık sigortası kapsamına girmeden önce kronik hastalıkları mevcut olan yabancı ülke vatandaşlarının kronik hastalıklarına ilişkin sağlık finansmanı, Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Kurumumuzca karşılanması mümkün olmayacaktır.

              Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

Hiç yorum yok: