18 Ocak 2012 Çarşamba

Genel Sağlık Sigortasında Kim Kime Sağlık Yardımı Sağlayabilir

Genel Sağlık Sigortasında Kim Kime Sağlık Yardımı Sağlayabilir?  

 

Genel Sağlık Sigortasında Anne-Babaların Durumu 

01.01.2012’den itibaren tam olarak başlayan genel sağlık sigortasında, (SSK’lı olsun, memur olsun, Bağ-Kur’lu olsun) sigortalılar ile sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere bir görev düşmüyor. Bakmakla yükümlü olunan kişileri ise aşağıdaki gibi tasnif etmek gerekiyor. Gelir tespiti sonucu primli olarak genel ağlık sigortalısı yapılan genel sağlık sigortalıları da bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine kendilerinden dolayı sağlık yardımı sağlayabilecekler.

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, SGK’ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, vatansızlar ve sığınmacılar dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

Eşi,

18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,

Bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımından yararlanabilir.


Soru: 1983 doğumluyum, bekârım. Hiç evlenmedim, hiç işe girmedim. Babam SSK emeklisidir. Şimdi ben gelir tespiti için başvuruda bulunmalıyım mıyım? Sizin yazınızda 30.09.1990 sonrası doğumlu kız çocuklarının GSS’ye tabi olduklarını yazmışsınız. Ama konuyla alakalı başka hiçbir makalede böyle bir ayrım yazdığını görmedim. Lütfen aydınlatır mısınız? Çiğdem YÜCEL

Cevap: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde ilgili kanunları gereği (506, 1479, 2926, 2925, 657, 5434 gibi yasalar gereği) tedavi yardımları karşılanan kişilerin, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 5510 sayılı Kanun açısından da genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacağı,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocuklarının 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacağı, ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirleneceği,

Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişilerin tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacağı,

5510 sayılı Kanunun amir hükmüdür. Bu nedenle siz de GSS kapsamında gelir tespiti yapılmasına gerek duymadan babanızdan dolayı sağlıktan yararlanabilirsiniz.


Genel Sağlık Sigortasında Anne-Babaların Durumu

Soru: Annem ve Babam hiçbir geliri olmadıkları için erkek kardeşimin (Evli ve bir çocuğu var) sağlık güvencesinden faydalanıyorlar. GSS primi ödemek zorundalar mı? Nuray TOPAL

Cevap: Kendisi genel sağlık sigortalısı olan kardeşinizin sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan ve her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, kardeşinizin bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımından yararlanabilir. Yani asgari ücretin net tutarından daha az geliri varsa GSS anne babanız primi ödemeksizin kardeşinizden dolayı genel sağlık sigortasından yararlanabilir.


Ayrı Adreste Yaşayan Evli Kardeşin Durumu

Soru: 26 yaşından gün alan üniversite öğrencisiyim. Ağabeyim de 29 yaşından gün almakta. Gelir tespiti yapılırken ağabeyimin evli olup olmamasına dikkat edilmekte midir? Farklı adreslerde yaşıyor olmamız gelir tespitini etkilemekte midir? Erdem EKİCİ

Cevap: Ağabeyiniz evli ise sizin için yapılacak gelir tespitine dâhil edilmemesi gerekir.

Kaynak: Sözcü Gazetesi / Şevket Tezel / 17.01.2012

 

Hiç yorum yok: