7 Aralık 2011 Çarşamba

İlişiksizlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?


Sosyal sigortalar uygulamasında işverenlerin; ihaleli işlerde teminatın iade edilebilmesi ile özel bina inşaatlarında yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için söz konusu işle ilgili yeniden bir ihaleye katılabilmeleri için de Türkiye genelindeki tüm işyerleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmemiş borçlarının bulunmaması, Kurumla ilişkilerinin kalmaması gerekiyor.
İhale konusu işler ve bina inşaat işyerleri ile ilgili olarak yapılan sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesince düzenlenen soğuk damgalı belge ‘İlişiksizlik Belgesi’dir.
Yapılan Tanıma Göre İlişiksizlik Belgesi;
Sadece inceleme konusu işle ilgili olmalı
Asgari işçilik uygulanan iş sonucu işverence ruhsat makamlarından ruhsat alması; Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerinden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereği yüklenilen ihale öncesi ihale makamına verilen kesin teminatın iadesi içindir. Bir başka ifadeyle ilişiksizlik belgesi sadece inceleme konusu işle ilgilidir.
İşveren kuruma borcunun bulunmadığını göstermeli
Asgari işçilik incelemesi yapılan işyerinin tescil edildiği ilgili üniteden işyeri dosyasından idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunmadığını gösterir. Asıl işveren alt işverenin borçlarından da sorumlu olduğu için inceleme konusu işle ilgili tescil edilmiş işyeri dosyasındaki alt işverenlerin de borçları olmamalı. İlişiksizlik belgesi verilmesi kapsamındaki borçlar, aynı zamanda alt işverenin borçlarını da kapsar.

Soğuk damgalı olmalı
İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere ünitece düzenlenen ilişiksizlik belgesi için Kuruma sadece elden müracaat edilebiliyor. Müracaat sonucu işverene belge soğuk damgalı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle ilişiksizlik belgesi için internetten başvuru söz konusu değildir.

 

Hiç yorum yok: