23 Kasım 2011 Çarşamba

İşçinin istifa etmesi ve diğer çıkış işlemlerinde yapılması gerekenler

İşçinin istifa etmesi ve diğer çıkış işlemlerinde yapılması gerekenler.

 

İSTİFA VE ÇIKIŞ EVRAKLARI

 

İnsan kaynakları yöneticisi için en zor işlerden biri eleman çıkışı yapmaktır. Elemanın hangi nedenle iş akdi sona ererse ersin bunun tüm sorumluluğunu taşıyan kişi insan kaynakları yöneticisidir. Olayın vicdanı yönü, prosedürler ve yasal evrakların hazırlanması, bildirimlerin yapılması, çıkış mülakatlarının yapılması, çıkan personel yerine yeni eleman alınması vs..

İşçinin iş akdi ya işveren tarafından ya da işçi tarafından sona erdirilir. Bugünkü yazımda belirsiz süreli iş sözleşmesiyle akdedilen iş akdinin işçinin kendisinin işverenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı fesh etmesi (İSTİFA) üzerinde örnekler ile  durmak istiyorum.

İş kanunun 17.maddesinde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gereken sureler bildirilmiştir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Bu kısa hatırlatma bilgilerinden sonra konuyu örneklendirirsek daha anlaşılır olacağı kanaatindeyim.

 

            Ör,  Satış ve Pazarlama Müdürü Ömer Faruk TEKBİLEK, 01.Kasım.2002 tarihinde işe başlamış ve işverenliğe verdiği 01.Ağustos.2011 tarihli el yazılı dilekçesinde özel nedenlerden dolayı bir hafta içerisinde işyerinden istifa ederek ayrılmak istediğini bildirmiştir.

            İnsan kaynakları yöneticisinin bu durumda yapması gerekenler özetle şunlardır.

a) Ömer Faruk beyle görüşme yaparak işten ayrılmasının gerçek nedenini öğrenmeli, işyeri veya işçiden kaynaklanan sorunlar var ise bunların giderilmesi yolunda ivedi adımlar atarak, deneyimli bir elemanın kaybedilmemesi için çaba göstermeli, durumu tüm detayları ile ÜST MAKAMA bildirmelidir.

b) Tüm bu görüşme trafiği içerisinde yasal olarak hazırlanması gereken evrakları hazırlamalıdır. İstifa dilekçesi alındıktan sonra Ömer Faruk beye YAZILI olarak ihbar öneline  uyması, çalışma süresine uygun olarak iş akdinin fesh edilebileceği tarih ve bu önele uymaz ise tazminat ödemek zorunda kalabileceği,  günlük 2 saat iş arama izini olduğu  ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabileceği, iş arama iznini toplu kullanmak istediği takdirde, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorunda olduğu bildirilmelidir (EK: 1) Bu yazının TEBLİĞ ALAN kısmına personel okudum, kabul ediyorum, ad soyad ve tarih yazarak imzalamalıdır
(Not : Evlilik, askerlik ve emeklilik nedeniyle işten ayrılmalarda ihbar öneli beklenmez) ,

(EK:1)
                                                Sn. Ömer Faruk TEKBİLEK
 
             ……………………………….. adresinde kurulu bulunan ……………………………………. ünvanlı işyerinde 01 Kasım 2002 tarihinde çalışmaya başladığınız ve  satış pazarlama müdürü olarak çalışmaya devam ettiğiniz bilginiz dahilindedir.
            Müdürlüğümüze 01.Ağustos.2011 tarihinde yazılı olarak verdiğiniz istifa dilekçesinde   kendi isteğiniz ve hür iradeniz ile özel nedenlerden dolayı bir hafta içerisinde  işyerimizden ayrılmak istediğinizi  beyan etmiş bulunmaktasınız.
            4857 sayılı İş Yasası’nın 17. maddesindeki ihbar önellerine  göre işe giriş tarihiniz dikkate alınarak 8 haftalık ihbar sürenizi kullandıktan sonra iş akdiniz. 26 Eylül 2011 Pazartesi tarihinde sona erecek olup, bu tarihe kadar işyerimizde çalışmanız gerekmektedir. Çalışmamanız ve işi bırakmanız durumunda tarafımıza ihbar tazminatı ödemeniz gerekecektir.
            İhbar öneli süresi içerisinde 4857 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca her gün iki saat iş arama izni kullanma hakkınız bulunmaktadır. İş arama iznini isterseniz toplu olarak da kullanabilirsiniz. Toplu olarak kullanmayı istiyorsanız yazının tebliğinden itibaren iki gün içerisinde yazılı olarak işverenliğimize başvurmanız gerekmektedir.
            Tebliğ ederiz. 01.Ağustos.2011

                                                                                              ………………………….
                                                                                              İnsan Kaynakları Yöneticisi

TEBELLÜĞ EDEN

 

c)  İhbar öneline uymayı kabul eden Ömer Faruk Tekbilek ‘in  tercihine göre iş arama izini ile ilgili olan evrak imzalatılmadır.(EK: 2)  Şayet günlük iş arama izini kullanılacaksa günlük iş arama izni kullandığı ile ilgili evrak imzalatılmalıdır. (EK : 3)

EK : 2

                                                Sayın; Ömer Faruk TEKBİLEK

 

…………………………………adresinde kurulu bulunan …………………………….. ünvanlı işyerimizde 01.Kasım.2002 tarihinde çalışmaya başladığınız ve 01. Ağustos. 2011 tarihinde verdiğiniz yazılı dilekçe ile işyerinden ayrılmak istediğinizi, ihbar önellerine uygun olarak 26 Eylül 2011 tarihinde işten ayrılmayı kabul ettiğinizi, İş  kanunun 27. maddesine istinaden iş arama izninizi toplu olarak kullanmak istediğini bildirmişsiniz.

8 hafta 56 günlük ihbar öneliniz dikkate alınarak,

56*2 = 112 saat

112 saat / 7.5 saat = 14.9 gün ( 15 e güne tamamlanacaktır) toplu iş arama izninizi iş akdinizin sona ereceği  26 Eylül 2011 Salı gününden önce 10 Eylül 2011 Cumartesi  – 25 Eylül 2011 tarihlerinde kullanmanız uygun görülmüştür.

            Tebliğ ederiz.  01.Ağustos.2011

                                                                                              ………………………….
                                                                                                                                                                                                                                           İnsan Kaynakları Yöneticisi

TEBLİĞ ALAN

 

 

 

EK 3     İş arama izin kullanım belgesi

Tarih

İzin Başlangıç Saati

İzin Bitiş Saati

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde günlük 2 saat iş arama iznimi kullandım.

 

Personelin Adı ve Soyadı           :

Personelin İmzası                     :

 

 

 

 

 

d) Tüm işten çıkış işlemi , ihbar önelleri ile ilgili evrakların imzalatılması tamamlandıktan sonra , 26 Eylül 2011 Pazartesi tarihinde Ömer Faruk beyin çıkış işlemlerinin yapılmasına başlandı.

 

Yapılacak işlemlerin sırası  ve dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:

a) Yıllık izin defterindeki kayıtlar kontrol edilerek, kullanmadığı yıllık izinleri var ise son aldığı brüt ücret ücretten hesaplaması yapılarak banka hesabına yatırılacaktır. Bu ödeme son ayın ücret bordosunda da yıllık izin sutununa eklenecek, ödeme miktarı bordoda gösterilecektir.

b) Ödeme ile ilgili makbuz düzenlenmelidir, bu makbuzda işçiye yapılacak tüm ödemeler kalem, kalem bildirilmelidir. Ödeme makbuzuna imza atılan tarih ile ödemenin bankaya yatırıldığı tarihin AYNI  tarih olması gerekmektedir. Makbuzda çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, varsa diğer ödemeler ayrı ayrı bildirilmelidir.

c) Gizlilik anlaşması imzalatılmalıdır.

d) İbraname düzenlenmelidir,  ibranamede rakam yazılmamalı,  kesinlikle ”işçi şu kadar lira almış ve buna karşılık ibra etmiştir” gibi bir ifade olmaması gerekir. Rakam olduğu takdirde Yargıtay bunu ödeme için alınmış bir makbuz olarak değerlendiriyor. Bunun yanı sıra boşluk doldurtmak suretiyle matbu ibraname imzalatmakta ibranamenin geçerlilik hükmünü kaybettirmektedir. İbranamenin işçi tarafından el yazısı ile yazması en sorunsuz ibranamedir. İbranamelerde işçinin çalışma süresinde almadığı bir ödeme ile ilgili “aldım” ifadesinin kullanılmaması gerekmektedir.  Örneğin bordolarda fazla mesai gösterilmeyen ve fazla mesaisinin olmadığını söylediğimiz bir işçiye, çıkış anında  ”fazla mesai alacağım kalmamıştır, hepsi ödenmiştir” gibi bir ibraname imzalatmak çelişki yaratır ve ibranamenin geçersizliğine yol açar. Her işçi için çalışma durumu  değerlendirilip ona göre metin hazırlanmalıdır. Ör, fazla mesai yapmayan bir personelin ibranamesinde “işyerinde fazla mesai yapmadığım için buna dair bir ücret alacağım olmadığını kabul ve beyan ederim  “ ifadeleri yazılması daha uygundur.

            Önemli, ibraname imzalatılma tarihinin makbuz ve gizlilik anlaşması tarihinden sonraki bir tarih olması gerekmektedir. Aksi halde Yargıtay kararlarına göre ibraname geçerliliğini yitirmiştir. İşçinin ödeme almadan haklarından feragat etmesi kabul edilemez görüşü benimsenmiştir.

e) Çalışma belgesi düzenlenerek bir nüshası imza karşılığı kendisine teslim edilmelidir.

d) SGK sitesinden işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek bir nüshasının işçiye verilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla. 03. Ağustos. 2011

 

Şule KÖKÇÜ 
İnsan Kaynakları Danışmanı 
Uyum Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.şti.

 

Hiç yorum yok: