24 Ekim 2011 Pazartesi

İŞÇİNİN TÜM TAZMİNATLARI BANKA HESABINA YATACAK

AB uyum yasaları çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu 12.01.2011 tarih  6101 sayılı yasa ile meclisten geçerek onaylanmıştır. Bu yasanın  onanmasıyla 22.04.1926 tarihli 818 sayılı yasa 30.06.2012 tarihinde  yürürlükten kalkacak ve 01.07.2012 tarihinde yepyeni bir Borçlar Kanunu  yürürlüğe girecektir. Peki, yeni yasadaki önemli değişikliklerden biri de  ibra kavramıdır. İşçi lehine olan düzenleme şu şekildedir.

“Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza  koşulu geçersizdir.

Ø       İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi  yazılı olması,

 

Ø       İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden  başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,

 

Ø       İbra konusu  alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak  tutarına nazaran noksansız ve BANKA ARACILIĞIYLA yapılması şarttır.

 

Ø       Bu  unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri ve ibraname kesin olarak  hükümsüzdür.

“Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra  sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri,  içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi,  ödemelerin banka aracılığı ile yapılmış olması zorunludur.

“Yukarıdaki hükümlere destekten yoksun kalanlar ve işçinin  diğer yakınlarının isteyecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan  bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu, işçi tazminatları konusunda yeni bir uygulama getirerek tüm  işçi alacakları ile iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat  davalarındaki tazminatlar için BANKA ARACILIĞIYLA ÖDEME şartı getirmiştir.  Böylece işveren, psikolojik baskı yoluyla işçiye imzalattırdığı tüm  ödeme belgeleri ve ibranameler geçersiz hale gelecektir. Yeni Kanun da  işçi lehine getirilmiş önemli maddelerden biridir.

Hiç yorum yok: