21 Eylül 2011 Çarşamba

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılabilir mi

Soru: Bir belediyede işçi olarak çalışmaktayım. Kıdem tazminatı hesaplaması yaptığımda (30 gün üzerinden) kıdem hesabına dâhil ücretleri eklediğimde kıdem tazminatının tavanı olan 2.731 TL'yi geçmektedir. Benim üyesi bulunduğum sendikanın işverenle yapmış olduğu toplu iş sözleşmesinde “Kıdem tazminatı 60 gün üzerinden hesaplanır” diye bir hüküm bulunmaktadır. Şimdi ben bu madde bulunmasına rağmen kıdem tazminatı tavanını aştığımdan dolayı 60 gün üzerinden kıdem tazminatı alamayacak mıyım? Eğer alamayacaksam iş mahkemesine dava açsam ne olabilir? Rahmi KORKMAZ

 

Cevap: İş akdi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçiler için kıdem tazminatı işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti hesabıyla kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Aynı kanunda belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebileceği vurgulanırken, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini (En yüksek gösterge ve ek göstergeden maaş ödemesi yapılan Başbakanlık müsteşarını) geçemeyeceği de özellikle belirtilmektedir. Bu nedenle işvereniniz 60 gün hesabıyla da yapılsa bir yıl için 2 bin 731 TL'den fazla kıdem tazminatı ödemek zorunda bulunmamaktadır. Hatta 2003 yılından önce tavandan fazla kıdem tazminatı ödemesi yapan işveren için idari para cezası bile gerekiyordu. Bu konuda açılacak davanın başarı şansı bence yoktur.

 

Şevket TEZEL

12.09.2011

Hiç yorum yok: