17 Eylül 2011 Cumartesi

AB ülkelerinde işveren tarafından iş akdinin feshinde kıdem tazminatı uygulamaları

           

 

 

 

 

AB ÜLKELERİNDE İŞVEREN TARAFINDAN İŞ AKDİNİN FESHİNDE
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMALARI

 

Ülke

İşçinin Suistimaline Bağlı Olarak

İşçinin Suistimaline Bağlı Konular Hariç, İşçinin Kapasitesi veya Kişisel Özelliklerine Bağlı Nedenlerle

Ekonomik Sebeplerle

Belçika

YOKTUR

YOKTUR

Spesifik kıdem tazminatı yoktur

Danimarka

Beyaz Yakalılar: 1 aylık ücretten (12 yıllık çalışma sonrası), 3 aylık ücrete (18 yıllık çalışma sonrası) kadar.Mavi Yakalılar: YOKTUR.

Beyaz Yakalılar: 1 aylık ücretten (12 yıllık çalışma sonrası), 3 aylık ücrete (18 yıllık çalışma sonrası)Mavi Yakalılar: YOKTUR.

Beyaz Yakalılar: 1 aylık ücretten (12 yıllık çalışma sonrası), 3 aylık ücrete (18 yıllık çalışma sonrası).Mavi Yakalılar: YOKTUR.

Almanya

Yaşına ve hizmet süresine bağlı olarak 18 aylık ücretine varan eşit ödeme (işten çıkarma yasal olarak geçersiz ilan edilmiş olmasına rağmen, Mahkeme tarafından iş akdinin feshedildiği durumlarda).

Yaşına ve hizmet süresine bağlı olarak 18 aylık ücretine varan eşit ödeme (işten çıkarma yasal olarak geçersiz ilan edilmiş olmasına rağmen, Mahkeme tarafından iş akdinin feshedildiği durumlarda).

Eğer mahkeme, iş akdinin feshini geçersiz bulursa, iş akdi varlığını sürdürmeye devam edecektir. Eğer işçi ve işveren arasında güven kaybolmuşsa, bunlar mahkemeden işçiye bir tazminat ödenerek, iş akdinin fesih edilmesini isteyebilirler.

Yunanistan

VARDIR (Bazı durumlar hariç)

VARDIR (Bazı durumlar hariç)

Tazminatın ödenmesi, iş akdinin feshinin geçerliliği için bir şarttır.

İspanya

YOKTUR (Haklı işten çıkarmalar).Yeniden işe yerleştirme veya her yıllık hizmet süresi için 45 günlük tazminat (42 aylık ücreti geçemez).

Maksimum 12 aylık ücretine kadar, her 1 yıllık hizmet süresi için 20 günlük ücret.

Maksimum 12 aylık ücretine kadar, her 1 yıllık hizmet süresi için 20 günlük ücret. Tazminatın ödenmesi, iş akdinin feshini geçerliliği için bir şarttır.

Fransa

Suiistimal durumları hariç, işyerinde en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak..

Suiistimal durumları hariç, işyerinde en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak.

Suiistimal durumları hariç, işyerinde en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak.

İrlanda

YOKTUR

YOKTUR

Belli şartlar dahilinde, bir işçi aşağıdaki gibi hesaplanan zorunlu maktu bir ödemeye hak kazanır:† 16-41 yaşları arasında olan işçiler, her yıl için ½ haftalık ücreti,†
41 yaş üzeri işçiler, her yıl için 1 haftalık ücretibuna ek olarak, 1 haftalık normal ödeme.

İtalya

İş akdinin feshinde: 1 yıllık ücretin her yıl için geçen hizmet süresi ve enflasyon tazminatı için 13,5+%1.5 ile bölünmesi.

İş akdinin feshinde: 1 yıllık ücretin her yıl için geçen hizmet süresi ve enflasyon tazminatı için 13,5+%1.5 ile bölünmesi.

İş akdinin feshinde: 1 yıllık ücretin her yıl için geçen hizmet süresi ve enflasyon tazminatı için 13,5+%1.5 ile bölünmesi.

Lüksemburg

YOKTUR

Önemli nedenlerle fesih hariç, işçinin en az 5 yıllık hizmet süresinin olması ve emeklilik aylığına hak kazanmamış olması durumunda var.

Önemli nedenlerle fesih hariç, işçinin en az 5 yıllık hizmet süresinin olması ve emeklilik aylığına hak kazanmamış olması durumunda var.

Hollanda

Durumların değişmesi temelinde, Kanton mahkemeleri tarafından iş akdinin feshinde, yargıç tazminatı belirler.

Durumların değişmesi temelinde, Kanton mahkemeleri tarafından iş akdinin feshinde, yargıç tazminatı belirler.

Durumların değişmesi temelinde, Kanton mahkemeleri tarafından iş akdinin feshinde, yargıç tazminatı belirler.

Avusturya

2 aylık ücretten (3 yıllık çalışma sonrası) 12 aylık ücrete kadar (25 yıllık çalışma sonrası). Eğer 3 yıllık çalışma süresi sağlanmıyorsa veya işten çıkarmadan sorumluysa, kıdem tazminatı ödenmez.

2 aylık ücretten (3 yıllık çalışma sonrası) 12 aylık ücrete kadar (25 yıllık çalışma sonrası). Eğer 3 yıllık çalışma süresi sağlanmıyorsa veya işten çıkarmadan sorumluysa, kıdem tazminatı ödenmez.

2 aylık ücretten (3 yıllık çalışma sonrası) 12 aylık ücrete kadar (25 yıllık çalışma sonrası). Eğer 3 yıllık çalışma süresi sağlanmıyorsa veya işten çıkarmadan sorumluysa, kıdem tazminatı ödenmez.

Portekiz

YOKTUR.

Minimum 3 aylık ücret tutarında olmak üzere, her tamamlanmış hizmet yılı için 1 aylık temel ücreti.

Minimum 3 aylık ücret tutarında olmak üzere, her tamamlanmış hizmet yılı için 1 aylık temel ücreti.

Finlandiya

YOKTUR

YOKTUR

Eğer işçi 45 yaş üstünde ve yaşın toplamı ve çalıştığı zaman en az 50 ise.

İsveç

YOKTUR

YOKTUR (Toplu iş sözleşmesi kıdem tazminatı sağlayabilir)

YOKTUR (Toplu iş sözleşmesi kıdem tazminatı sağlayabilir)

İngiltere

YOKTUR

YOKTUR

Yaş, kazanç ve hizmet süresine bağlı olarak maktu bir ödeme.

Türkiye

1475 Sayılı Kanun : İş Kanununda (17/II. Md) sınırlı olarak sayılan durumlarda işveren tarafından iş akdinin feshinde kıdem tazminatı ödenmez. Yargıtay'ın verdiği kararlarda bu sınırlı durumlar daha da daraltılmaktadır.

1475 Sayılı İş Kanunu: En az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile her çalışılan tam yıl için 30 günlük ücret tutarı. Toplu iş sözleşmeleri ile söz konusu gün sayısı artırılabilmektedir. Ödenecek miktar en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez.

1475 Sayılı İş Kanunu: En az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile her çalışılan tam yıl için 30 günlük ücret tutarı. Toplu iş sözleşmeleri ile söz konusu gün sayısı artırılabilmektedir. Ödenecek miktar en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez.

 

İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu'na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir.

İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu'na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir.

İş Kanunu Tasarısı : Kıdem Tazminatı Fonu'na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde saklı tutulan süreler için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir.

 

Hiç yorum yok: