9 Ağustos 2011 Salı

İş kazalarını kim soruşturucak

Ülkemizde her yıl çok sayıda iş kazası yaşanmakta ve özellikle tehlikeli işlerdeki kazalar çoğunlukla ölümle sonuçlanmaktadır.

Bu yanıyla da çalışma hayatının belki de hiç istenmeyen fakat hep olan riskidir iş kazası...
Fakat kazadan sonraki süreç özellikle sigortalıların sosyal güvenlik hakları açısından önemlidir. Keza kazadan sonra duruma göre sigortalıya ödenek verilip gelir bağlanabileceği gibi hak sahiplerine de ölüm geliri bağlanabilir.
Bütün bu işlemler için iş kazalarının soruşturulması çok büyük önem taşır.
İş kazası haber verilmeli
İşverenlerin sorumluluğundadır işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını yetkili makamlara haber vermek. Hatta bunu ihmal beraberinde ceza ve belli tutarları ödemeyi gerektirmektedir. İşverenler iş kazalarını kolluk örgütüne derhal, SGK’ya kazadan sonraki 3 iş günü ve bölge çalışma müdürlüğüne de kazadan sonraki 2 iş günü içinde bildirmek zorundadırlar.

Soruşturmada karmaşa

İş kazalarını SGK kendi mevzuatı yönüyle soruştururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına iş müfettişleri de 2011/Haziran başına kadar bu kapsamda soruşturmalar yapıyorlardı. Hatta birçok işlemde ve hukuki uyuşmazlıkta çoğunlukla teknik elemanlardan oluşan iş müfettişlerince düzenlenen raporlar ve belirledikleri kusur oranları dikkate alınıyordu. Ama artık iş müfettişlerinin iş kazası soruşturmaları sona erdi. Bu işi sadece SGK yapacak!

Bölge Çalışma müdürlükleri dilekçe kabul etmiyor

Bölge çalışma müdürlüğüne ve iş müfettişliklerine intikal eden iş kazası bildirimleri, şikayet ve ihbarlar SGK müdürlüklerine gönderilecek. Ne iş müfettişliklerince ne de bölge çalışma müdürlüğü personelince bir işlem yapılmayacak... Uygulama bu yönde ama İş Kanunu iş kazasını kazadan sonra 2 iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildir diyor, üstelik bildirmemek para cezası yaptırımına tabi tutulmuş... Bildirince de artık biz bu işi yapmıyoruz deniliyor!

SGK hangi işlemleri yapacak

SGK iş kazası soruşturmalarında, işveren, sigortalı ve üçüncü kişinin sorumluluğunu bundan böyle kendisi belirleyecek...
Daha da detaylandırırsak SGK;
Maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapacaktır.
Bunların dışında kalan iş kazası vakalarında ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri/Kontrol Memurlarınca denetim raporlarında belirtilen kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapacaktır.

Bölge Çalışma’ya bildirim yine de yapılsın mı

İş kazalarının bundan böyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca soruşturulmayacak olması idari bir karar. İş kazasının bölge çalışma müdürlüğüne bildirimine ilişkin düzenleme ise kanuni bir yükümlülük. Dahası bu yükümlülüğün ihlali idari para cezasına sebebiyet veriyor. Böyle olduğu içindir ki, iş müfettişlerince inceleme yapılmasa bile, işverenler iş kazalarını süresinde bölge çalışma müdürlüklerine bildirmeye devam etsinler.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi / Memet Eser / 2011

Hiç yorum yok: