28 Ocak 2011 Cuma

İşsizlik Ödeneği en az - en fazla

2011 yılında “İşsizlik Ödeneği” en az 316.50, en fazla 632.99 TL oldu

4447 sayılı yasa ile çalışma hayatımıza giren “İşsizlik Ödeneği” uygulaması 2011’de de devam etmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmanın ön şartları vardır.
1.) Hizmet akdi ile çalışan 4-1(a)’lıların işveren tarafından iş akitlerinin feshi ile çıkarılması (İşçinin kusurlu davranışları hariç)
2.) İş akdi feshinden önce 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmak.
3.) Son üç yıl içinde 600 gün prim ödemek.
Ayrıca;
1.) Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilmesi.
2.) Sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması gibi sebepler yüzünden hizmet aktinin çalışan tarafından feshedilmesi.
3.) Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalınması.
4.) İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi sebepleriyle işten çıkarılmış olması.
5.) Özelleştirme sebebiyle hizmet akdinin sona ermiş olması.
Prim ödeme ve işsizlik ödeneğine hak kazanma süreleri
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir.
Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma gibi sebeplerle prim yatırılmayan süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınır ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz.
İşsizlik Ödeneği miktarları
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez.

a) 01.01.2011-30.06.2011 için aylık işsizlik ödenekleri:

Asgari ücretle çalışanlar: 316.50 TL olacak
Asgari ücretin 2 katı maaş alanlar: 632.99 TL olacak

b) 01.07.2011-31.12.2011 için aylık işsizlik ödenekleri

Asgari ücretle çalışanlar: 332.59 TL olacak
Asgari ücretin 2 katı maaş alanlar: 665.18 TL olacak

Tüm bunları dikkate alırsak; 2011 yılının ilk dönemi için işsizlik ödeneği en az 316,50 TL, en fazla 632,99 TL. olacak.
2011 yılının ikinci döneminde ise en az 332,59 TL en fazla 665,18 TL olacak.
.....
Kaynak: Türkiye Gazetesi
  / Lütfi Köksal / 28.01.2011

Hiç yorum yok: