17 Ocak 2011 Pazartesi

İş Görmezlik Ödeneğinin Hesaplama Şekli

 

İnsan Kaynakları ve Özlük İşlemlerinin çok sık karşılaştığı sorunlardan biri de çalışan personelin rapor günlerinin SGK’ da hesaplama yöntemi ve alınan ücretlerin tam olarak geri alınamamasıdır. 

Öncelikle İş görmezlik nedir? Bunu açıklayalım:

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 18. maddesinde belirtilen İş görmezlik SGK’ca yetkilendirilmiş hastanelerce herhangi bir rahatsızlık sebebiyle bu hastanelere başvuran çalışanlara tedavi sürecince ve sonrasında çalışamayacakları günlere ilişkin verilen raporlara geçici iş görmezlik denilmektedir. Geçici iş görmezlik günlerinde kişi çalışamaz, çalıştırılamaz. İş görmezlik süresi aylık bildirgede eksik gün olarak bildirilmelidir.  SGK çalışanın rapor süresini ilgili PTT şubelerine yatıracak ve personel de ücretini PTT şubelerinde alabilecektir.

İş görmezlik süresinin ücret hesaplama yöntemi
Örnek olarak net maaşı 496,53 TL olan bir çalışan, Ekim, Kasım, Aralık 2009 dönemlerinde eksiksiz olarak çalıştıktan sonra 01.01.2010 tarihinde hastalık sebebiyle viziteye çıkmış ve 11.01.2010 tarihinde işbaşı yapmak üzere ayakta tedavi görerek 10 günlük rapor almıştır.  
Bahse konu personelimizin iş görmezlik ödemesini hesaplamaya konu olacak olan brüt günlük prime esas kazancı yaklaşık 23,10 TL. olacaktır.  

Ekim 2009 prime esas kazancı : 693,00 TL.

Kasım 2009 prime esas kazancı : 693,00 TL.

Aralık  2009 prime esas kazancı : 693,00 TL.’ dir.  

Prime esas kazançların toplamı 2.079,00 TL.dir. Bu tutarı 90’a bölerek iş görmezliğe esas olacak günlük prime esas kazanç: 2.079,00/90=23,10 TL. olacaktır.
   
Buna göre çalışanımız hastalık sebebiyle ayakta tedavi görerek iş görmezlik raporu almış olduğundan (5510/18-b ) geçici iş görmezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için prime esas günlük kazancın 2/3’si oranında iş görmezlik ödeneği alacaktır.  

23.10*2/3=   15,40 TL olarak hesaplanmaktadır. Çalışanımız 10 gün rapor almıştı. İş görmezlik ödeneği  üçüncü gününden başlayarak ödeneceğinden 15,40*8 = 123,20 TL çalışanımız iş görmezlik ödeneği alacaktır.  

Ücret dışı kazançların eklenmesi

Prim, ikramiye gibi ücret dışı gelirlerin ise %50’si günlük  ücret hesabına eklenecektir. İş görmezlik için hazırlanan vizite kâğıtlarındaki ücret dışı gelirlerin olduğu alan bunun içindir.  
Geçici İş görmezlik ödeneğinin ödeme şartları 5510 sayılı kanunun 17. Maddesinde belirtildiği şekliyle iş kazası veya meslek hastalığı geçiren çalışanlarda başka bir şart aranmaksızın bu sebeple istirahatlı (raporlu) kaldıkları her bir gün için,

Hastalık sebebiyle istirahat (rapor) alınması halinde ise raporun başlandığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödenmiş olması kaydıyla geçici iş görmezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

Kadın çalışanlarımızın analığı halinde ise, doğumdan önceki bir yıl içinde yine 90 gün prim ödenmek kaydıyla doğumdan önceki sekiz haftalık ve doğumdan sonraki sekiz haftalık sürede ve çoğul gebelik durumunda ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek çalışmadığı her gün için, geçici iş görmezlik ödeneği verilir. İş görmezliğin hesaplanmasında ayakta ve yatarak tedaviler farklıdır.  
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş görmezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir.

Özetleyecek olursak, 10 gün istirahat alan bir çalışanımızın SGK’dan alacağı ücret son üç aylık prime esas kazançlarının toplamının 90’a bölünmesi ve çıkan tutarında 3/2’sinin rapor günlerinin üçüncü gününden başlayarak çarpılmasıyla çalışanımızın alacağı ücret ortaya çıkacaktır.   

Turgay ÇAVDAR
Personel Müdürü

 

Hiç yorum yok: