9 Aralık 2010 Perşembe

Resmi Tatil Günlerinde Fazla Çalışma Yapılması Halinde İşçiye Verilecek Ücret Nasıl Hesaplanır

Resmi Tatil Günlerinde Fazla Çalışma Yapılması Halinde İşçiye Verilecek Ücret Nasıl Hesaplanır? 


İş mevzuatına göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın çalışanlara ödenmesi zorunlu bulunmaktadır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 4857 sayılı Kanun hükümlerinde açıklanan esaslara dayalı olarak fazla çalışma yapılması halinde, bu çalışma karşılığında 1 (bir) günlük fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi, çalıştığı her tatil günü için 2 (iki) günlük ücrete hak kazanacaktır. Ücretleri aylık “maktu” olarak belirlenmiş olan, ay içerisinde bazı günlerde çalışılmasa bile aynı ücreti ödenen işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamaları durumunda, almakta oldukları aylık “maktu ücretlerinin dışında herhangi bir tatil günü ücreti ödenmemektedir. Aylık “maktu” ücret esasına dayalı olarak çalışan işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaları durumunda, çalışılan her tatil günü için bir günlük fazla çalışma ücreti ödenmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Örneğin aylık 3000 TL maaşla çalışan bir işçinin Kurban bayramında 3 gün çalışması halinde bu işçiye; 

3000:30=100-TL Günlük ücreti. 

3X100= 300 –TL Kurban bayramında verilecek 3 gün çalışma karşılığı ücreti 

Ay sonunda ödenecek toplam ücretleri: 3000 (aylık maaşı) +300 (Fazla çalışma ücreti)= 

3300-TL’dir. 

İsa KARAKAŞ 
Sigorta Başmüfettişi 
SGK Başmüfettişi 
isakarakas.com

 

Hiç yorum yok: