31 Aralık 2010 Cuma

Örnek Formlar

Sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek4 (4/1 a-b) > Açıklaması.

 Sigortalılık muafiyet belgesi.

    Sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek4C (4/1 c ) > Açıklaması.

 Sigortalı bildirim belgesi. Ek3

    Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek5 (4/1 c-b)

 Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek5a (4/1 c)

    İşyeri bildirgesi Ek 6   > Açıklaması.

 Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek5a (4/1- a-b ve 506 SK GM 20 kapsamındaki sigortalılar için)  Açıklaması.

    İş kazaları ve meslek hastalıkları bilgi formu Ek7

 

    İsteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek8

 İsteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesi. Ek8a 5434

    Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9 (4/a) > Belge arka yüzü.

 Aylık prim ve hizmet belgesi. Ek 9-A(4/c) önyüz

    Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9 (4/a) > Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9 (4/a) Devamı  >Belge arka yüzü. Son Hali

    Aylık prim ve hizmet belgesi Ek 9a (4/1 c) > Belge arka yüzü.

 Aylık prim ve hizmet belgesi. Ek9a-1 5434 arka yüzü.

    Eksik gün bildirim formu. Ek10

 İnşaatın ikmal bedeli.

    GSS Giriş Bildirgesi.

 

    Sigortalılık muafiyet belgesi.

    Aile durum bildirim formu

 İş göremezlik belgesi

    Asgari geçim indirimi bordrosu

 İsteğe bağlı sigorta başvuru belgesi

    Asgari geçim indirimi Taahhütnamesi.

 Tarım işlerinde çalışanların istek ve tecil belgesi

    Vizite kağıdı sigortalının kendisi için

 Askerlik borçlanması talep dilekçesi

    Vizite kağıdı eş ve çocuklar İçin

 İş sağlığı ve iş güvenliği talimatı.

    Aylık prim ve hizmet bildirgesi

 İşyeri kaza ve meslek hastağı bildirim formu

    Sigortalı işe giriş bildirgesi

 ÇSGB işyeri bildirgesi

    Sigortalı bildirim belgesi

 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu

    Eksik gün bildirim formu

 İşçi Bildirim Listesi Ek-1

    Sigortalı hesap fişi

 İşçi çıkış bildirim listesi Ek-2

    İşyeri Bildirgesi

 Çalışma Belgesi - bonservis

    SGK e-bildirge sözleşmesi

 Türkiye İş Kurumu aylık işgücü çizelgesi

    Tahsis talep beyan ve taahhüt belgesi (emeklilik başvuru formu 11/2009)

 Türkiye İş Kurumu işyeri bilgi formu

    Emeklilik başvuru dilekçesi

 Türkiye İş Kurumu işgücü istem formu

    Sigorta kolu tercih bildirim formu

 Türkiye İş Kurumu İşten ayrılma bildirgesi İAB

    Sigortalı aktivasyon dilekçesi.

 Sezon sonu sözleşenin askıya alınma yazısı.

    SGK İşyeri devir bildirgesi.

 SGK işyeri kapanı dilekçesi.

 

 

    İş başvuru formu.01

 Yıllık izin talep formu

    İş başvuru formu.02

 Yıllık izin belgesi

    Belirli süreli iş sözleşmesi.

 Yıllık izin defteri

    Belirsiz süreli iş sözleşmesi.

 İzin talep formu.

    Mevsimlik iş sözleşmesi.

 İşyeri Personel Yönetmeliği.

    Parttime iş sözleşmesi.

 Personel sicil kartı

    Parttime iş sözleşmesi 2.

 

    Ücretli izin belgesi

 Personel ilişki kesme formu

    Ücretsiz izin talep formu

 Sulh ve ibraname

    Ücretsiz izin belgesi

 İşe gelmedi tutanağı

    Mazeret izin belgesi

 Devamsızlık sebebi noter tebligatı

    Saatlik izin belgesi

 Fesih bildirimi / ihbarname

    İbraname.

 Fesih bildirimi tebligatı.

    İş sağlığı eğitimi verildi tutanağı

 Bildirimi imzalamadı  tutanağı

    SGK iş kazası bildirim dilekçesi

 İstifa dilekçesi

    Personel memnuniyet anketi.

 Deneme süresi performans değerlendirme formu.

    Yapılandırılmış mülakat rehberi.

 Personel performans değerlendirme formu 1

    Eğitim Prosedürü.

 Personel performans değerlendirme ve performans kontratı

    Personel görüş ve öneri anket formu.

 Fazla çalışma muvafakat namesi.

    Davranış belirleme testi.

 Serbest zaman teklifi.

 

 Fazla çalışma yapılan saatleri gösterir belge.

    İkametgah 

 CV örneği 1

    Nüfus Cüzdanı örneği

 CV örneği 2

    Sağlık raporu

 CV örneği 3

    Bilgi Aktarma Formu matbaada basılacak taslağı.

 CV örneği 4

    Haftalık iş programı.

 CV örneği 5

    Puantaj cetveli.

 Eğitimin etkinliğini ölçme ve değerlendirme formu.1

    Amir değerlendirme formu.

 Eğitimin etkinliğini ölçme ve değerlendirme formu.2

    Zimmet Tutanağı.

 Otelcilik içerikli personel görev tanımları.

    İşe geç geldi ihtarı.

 Referans mektubu.

 

 

    Personel oryantasyon.

 İş kazaları ve meslek hastalıkları.

    İşçi ve işveren yükümlülükleri.

 İş güvenliği.

  

 İş analiz formu.

    İşe alma formları.

 İs kazaları ve meslek hastalıkları bildirim formu - SGK

    Resmi tatilde çalışma izin onayı.

 İş kazaları ve meslek hastalıkları bildirim formu - ÇSGB

    Bölüm değişiklik formu.

 İş sağlığı ve güvenliği talimatı.

 

 

    Ücret ve sosyal yardım yönetmeliği. 

 İşçi ve idari personel işe alma akış şeması.

    İşe alım prosedürü.

 Eğitimde kalite ödülü el kitabı. (MEB)

 

 

    Çalışma Bakanlığı şikayet dilekçesi örneği.

Teşekkür Yazısı.

    Gece çalışacaklara ait sağlık raporu. 

Teşekkür mektubu.

    Güvenlik talimatı.

 

    İşe davet yazısı.

SGK İşyeri kapanış dilekçesi.

    İşe geç gelme, gelmeme uyarısı.

Kişisel koruyucu malzeme zimmet ve taahhüt tutanağı  

    İşe gelmeyene Noter tenbligatı.

ÇSGB Postalar halinde çalışma bildirimi. 

    İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi tutanağı.

Takım sözleşmesi.   

    SGK İş kazası ve meslek hastalıkları bildirim formu.

Fesih almadı tutanağı. 

    İŞKUR Özürlü teşvik talep formu.

ÇSGB Toplu işten çıkarma bildirimi yazısı.

    SGK İsteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesi.

İŞKUR Toplu işten çıkarma bildirimi yazısı. 

    Personel fazla çalışma izin onayı yazısı.

 

 

 

 

Sayın İlyworld.com Haber Grubu üyemiz,

www.ikyworld.com ve Forum sayfalarında İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında çeşitli konularda yüzlerce makale, genelge, yönetmelik mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok: